Spiritualiteit als kracht in een wereld die de weg kwijt is (Geleide tekst)

Ik voel dat ik vanuit het licht mag schrijven om dit onderwerp lichtelijk aan te raken voor het grotere geheel. Ik mag vrij uit spreken, ik mag hier staan en dit vertellen. Sterker dan ooit ben ik verbonden met de Bron en een zeer zuivere schepping waar vanuit ik mij mag bewegen.

Ik wil het graag hebben over spiritualiteit en de werkelijke waarde er van zodra je er als mens naar gaat leven en wat er dan vooral wel kan in een wereld als vandaag.

 

Het Licht van Christus

Ten eerste wordt er zeer hard gewerkt vanuit het licht van Christus, de energie van Hem heeft mij door een hele zware tijd heen geleid. Het is geen toeval wat er nu gebeurd, ik werd voorheen nogal eens misselijk van alle berichten op facebook, tegenwoordig kan ik alles van een afstandje zien. Ik ben facebook gaan zien als een plek waar ik wel het verschil kan maken en de rest een beetje aan me voorbij te laten gaan. Mijn perspectief is veranderd, niet een beetje. Ik mag spreken voor veel mensen, nu en in de toekomst. Mijn vertrouwen is hier en het Licht van Christus is een stukje, een persoonlijk stukje wat me veel inzicht heeft gegeven in de tweelingzielen en mijn taak om hen in de missies te krijgen en dus ook samen te brengen. Een noodzaak, een happening die onvermijdelijk is om het grote goed in de massa ontwaking te dienen. Dit alles is spiritualiteit op topniveau, voorbij alles wat we voorheen als "normaal" beschouwde, want dat bestaat niet meer en zal nooit meer zijn op geen enkel levensvlak, voor niemand.

 

Wat niet spiritueel is maar wel zo wordt genoemd

Je hoeft niet heel spiritueel te zijn en kan toch veel gaven bezitten, je kunt gaven hebben en deze niet begrijpen dan ben je niet spiritueel. Een helderziende of wetende gaven heeft niks met spiritualiteit te maken, tenzij je die gaven hebt en het emotionele/psychische en je eigen levenspad wel begrijpt en de achterliggende lessen van het leven begrijpt en er daadwerkelijk naar leeft, dan ben je wel spiritueel.

Spiritualiteit is ook niet werken voor geld om het geld te verdienen, zelfs niet als het een healing praktijk is. Het is ook niet per definitie spiritueel om te bidden, of om een healer te zijn. Zelfs een sjamaan hoeft niet perse spiritualiteit te bezitten. Dat is allemaal niet spiritueel, dat heeft er weinig van doen. Spiritualiteit gaat om je eigen attitude, liever gezegd: afwezigheid van attitude. Dat kan geen diploma of opleiding voor je doen, het gaat er namelijk om hoe jij omgaat met je angst, boosheid, verdriet, emoties, tegenslagen. Hoe je omgaat met de dood, hoe je omgaat met je eigen leven, dat is wel spiritualiteit en de aanwezigheid (wijsheid en onvoorwaardelijke liefde, non attachments) of afwezigheid (destructie, verslavingen, onverwerkte emoties) ervan.

 

Wat is spiritualiteit wel?

Wat het wel is dat is begrip hebben voor het leven en de medemensen, ook als zij keuzes maken waar jij niet achter staat. Je bent open-minded en je staat onvoorwaardelijk en ontvankelijk in het leven.

Spiritualiteit is in wijsheid omgaan met andere mensen en levenssituaties die heftig zijn die je niet in de hand hebt en wijsheid berust in het niet reageren vanuit heftige emoties.

Spiritueel is gevoel en compassie hebben ten alle tijden en zonder trauma response (zie begrippenlijst) reageren op situaties. Spiritualiteit is ook hoe je omgaat met de dood, de acceptatie ervan en ook om elke dag te willen leven.

Dat is niet per definitie een elke dag vrolijk en positief beleid, dat is meer elke dag accepteren en zien hoe de dingen zijn ook als ze even wat minder zijn.

Er zijn mensen die hele spirituele dingen doen zonder gaves als helderziendheid en die vanuit onbewuste bekwaamheid prachtige dingen neerzetten nu in deze tijd. Er zijn ook mensen die zichzelf verkopen als healer of lifecoach maar alleen maar met genoeg verkoop bezig zijn en op deze manier totaal niet spiritueel bezig zijn en daarmee onbewust onbekwaam zijn.

 

Spiritualiteit als kracht

Iedereen is spiritueel, alleen niet iedereen is spiritueel bewust. De mens is als spiritueel wezen geschapen en daarmee mogen we herinneren wie we werkelijk zijn als mensen. Het is vergeten door de mindcontrol en hypnose waaruit de mensheid op dit moment ontwaakt.

Het gaat gepaard met nogal wat chaos en dat is nou net de hele bedoeling van dit hele spel.

De chaos is een schakel naar een beter leven alleen mogen we zorgen dat we vanuit ons eigen innerlijk de wereld in kijken, niet vanuit wat er buitenaf opgelegd wordt.

We mogen kijken naar het grotere plaatje, zelfs in dingen die naast de deur gebeuren. Alles gebeurd met een reden en het is belangrijk dat we zodanig zelf bewust worden als mensheid dat we vanuit ons hart opnieuw de waarde van bepaalde "waarheden" leren herkennen. Iedereen heeft een zogenoemde "eigen waarheid" die niks meer is dan een perspectief van zijn of haar eigen frequentie. Ik ben lang zeer boos en gefrustreerd geweest over dit hele verhaal met C. Echter schiet de mensheid niks op met boze gefrustreerde mensen die vanaf de bank zitten te schelden dat er wat moet veranderen. Dat brengt de frequentie in het geheel slechts omlaag en je helpt dus ook niet echt met de verandering die zo hard nodig is. Wat je beter kunt doen is naar binnen keren en jezelf de vraag stellen waarom je getriggerd wordt door deze situatie? welke trauma response heb je op wat er nu gebeurd?

En stel daarna de vraag aan jezelf hoe je je eigen trauma response gaat healen? en van daaruit wat jij kan doen om mensen bewuster te maken. Want daarmee bereik je veel meer dan niks doen en iedereen kan iets doen, iedereen heeft namelijk een eigen rol en verhaal in dit grotere plaatje. Heb het lef om jouw plek in te nemen, jouw missie te vinden de chaos. Maar luister naar je ziel en als dat niet lukt, zoek er dan hulp bij om dat wel te kunnen. Dat is de enige weg, eerst naar binnen toe, helen en opschonen en dan neerzetten wat er vanuit jou nodig is.

 

Gefrustreerd gaan zitten zijn over de 'andere kant' die niet ontwaakt is, brengt geen massa ontwaking hier. Niet aan jezelf werken, brengt ook geen massa ontwaking mee.

Alles begint bij jezelf en je eigen kijk naar de wereld.

 

Er is een spirituele oorlog aan de gang en dit is nog maar het begin. Maar ieder van ons ervaart zelf wat hij of zij nodig heeft om te ervaren om deze slag te beslechten. Elke negatieve ervaring of uiting zou een alarmbel moeten zijn, wat raakt het in je? Wat heb je hiervan te leren? Sta er liever bij stil, deze negatieve kracht verteld iets over negativiteit in jou die je waarschijnlijk niet wilt zien. Wordt bewust van elke gedachten want daarmee schep je jouw eigen realiteit. Al dit en alles meer is de spil van hoe jij leeft en hoe jouw leven eruit ziet. Als je dit niet wilt zal je op moeten staan voor jezelf en je eigen weg uit dit alles moeten kiezen, inzichten moeten vergaren en de tijd voor jezelf gaan nemen die nodig is om uit deze draaimolen te komen.

 

Mensen die nog in de draaimolen zitten zien iets anders als wie aan de zijkant kijken hoe de draaimolen draait. Mensen die niet leren van het verleden blijven draaien in de draaimolen. Maar je kunt steeds als hij even stil staat er voor kiezen om eruit stappen. De ene persoon draait nu nog tien rondjes, weer een ander misschien nog honderd en weer een ander valt misschien zelfs in een diepe slaap. Andere staan erbij te kijken en blijven nog even observeren, weer anderen zijn zelfs daar al uit weggelopen op zoek naar een nieuw pad. Je begrijpt afhankelijk van waar je zit, zie je dit in een ander perspectief. Een goed begin zou zijn dat niet het ene kamp tegen het andere strijdt, want ja, daar heb je de vergelijkingen met de tweede wereldoorlog.

Er zijn mensen die ik daar boos heb om zien worden maar helaas moet ik aan hen mededelen dat ook zij nog deels in een mindfuck verkeren, van zichzelf en/of hun buitenwereld. Verdeeldheid onder de burgers speelt aan op angsten en wantrouwen en mensen die al buiten molen zijn maar toch toegeven aan een wanbeleid omdat ze toch niet 'het gedoe' willen wat meestal voor anderen is en niet voor zichzelf. Als je die keuze maakt kies je niet voor je eigen authenciteit want je laat je op een bepaalde manier nog steeds manipuleren. En de vergelijking met de tweede wereldoorlog is er door het geleidelijk opvoeren van een wanbeleid waarin de mensheid langzaam meer accepteert omdat men er al aan gewend is. Conditioneringen worden langzaam aangepast en niet ten goede van de mensen zelf.

 

Het aanpassen van conditioneringen is het beinvloeden van de vrije wil van mensen die altijd al op een bepaalde/dezelfde manier onderdrukt was. Als je dit begrijpt en inziet kan je verder gaan kijken.

Maar er zijn genoeg mensen die niet willen begrijpen of leren, het heeft ook geen zin om dit door te drukken. Een ziel leert in zijn eigen tijd en sommige zielen maken deze keuze nu eenmaal niet.

Alles van dit is liefde, zelfs als je nog niet zo ver bent dat je dat ziet.

 

Het is liefde dat misschien niet iedereen ontwaakt maar ook dat niet iedereen echt spiritueel is. Soms is het een gift, want sommige zielen zijn er zelfs nu ook niet in staat om te ontwaken. We kunnen dit slechts respecteren, dat dit dan de weg is die de ziel gekozen heeft. Ik zie veel haat en nijd ook onder "spirituele" mensen, maar lieve mensen wordt je dit bewust. Dit is niet de weg.

 

Geef mensen liever een helpende hand, educatie over wat er speelt en vermijdt het onderwerp als iemand toch het bewustzijn mist. Het is niet anders, soms is het onze taak juist niet om in te grijpen. Zeker niet met een energie van onderdrukking en controle ook niet ten positieve bedoelt!

 

Weet dat wij mensen mogen leiden en begeleiden en dat werkt slechts alleen maar vanuit begrip en compassie voor iemands zielenweg. Ik begrijp best dat het soms moeilijk is als het om familie en vrienden gaat, maar ook daar gaan we helaas niet over. Vaak betekend dit dat we ons eigen pad mogen kiezen. We hoeven onszelf niet klein te houden omdat je een ander niet wilt kwetsen of schaden, niks is belangrijker dan eerlijkheid en het vermogen van het zien van het grotere plaatje. Je kunt er niet voor iedereen zijn, je kunt niet iedereen ontwaken. Je kunt alleen maar slechts zelf een voorbeeld zijn hoe mensen zichzelf kunnen veranderen, want dat is wat de wereld nu het hardste nodig heeft.

Wees zelf de verandering en neem jou eigen plaats in in het grotere geheel ook als niemand het ooit zal begrijpen in jouw omgeving. Je kunt alleen maar je eigen verantwoordelijkheid nemen en daarmee een voorbeeld en inspiratie voor andere mensen zijn.

 

Dichtbij jezelf blijven is het beste wat je aan deze chaotische wereld kunt geven, want daar ligt jouw innerlijke kracht om de wereld te veranderen op jou manier.

We kunnen nu het beste alle controle over onze omgeving laten varen en "God" het werk laten doen. Wij gaan niet over al die zieltjes die we niet kunnen redden. We gaan alleen maar over onze eigen ziel en daarmee kunnen we toch alles in het werk stellen om mensen te helpen en ze bewust van dingen te maken.

Vanuit onvoorwaardelijke liefde ongeacht wat er gebeurd of hoe iemand erop reageert.

 

Dit is de weg uit de tweestrijd, dit is de weg uit de spirituele oorlog. Maar dit moeten we allemaal stuk voor stuk zelf oppakken en onze eigen verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en onze eigen healing op ons te nemen.

Wat er nu speelt is het karmische verhaal van de mensheid waardoor de onvermijdelijke waarheid voor elk individu naar boven komt en de daaraan gekoppelde gevolgen zullen volop zichtbaar zijn. Daarom is de chaos groot en wordt het nog groter voor dit systeem instort.

Leef je leven en vindt je droom waarin je wilt leven en help mee de nieuwe wereld creeren met wat jij als ziel in je mars hebt, dat is de weg. Heel jezelf en de ander met liefde. Dat kunnen we alleen maar ieder voor zich en daarna in samenwerking met elkaar, met z'n allen.

 

De weg is leren wat onvoorwaardelijke liefde echt is en wat overvloed echt is.

Vele hebben hierin nog een hele stap te maken.

Van hieruit zal een nieuwe orde ontstaan, de orde van een hoger bewustzijn en een wereld in vrede en balans.

Dat is ons enige doel.

 

Wees je dat ten alle bewust voor je de strijdt weer aangaat.

Wees zelf de balans die je wilt zien, wees zelf de liefde die je verlangt.

Van daaruit kan de mensheid in balans met de aarde gaan leven, zo en anders niet.

 

Wees je bewust en handel wijs.

 

Liefde, Licht & Kracht

Nuria