· 

Karmische relaties; wat houden ze in, hoe te herkennen en hoe ermee om te gaan

Ik heb het lang uitgesteld om deze tekst te schrijven onder andere door een stukje in mijn eigen proces, waardoor ik er naar mijn idee niet klaar voor was. Maar nu ik tot twee keer toe een soortgelijk karmisch verhaal heb weten op te lossen, als het goed is deze tweede nu ook. Kan ik wel stellen dat ik erover mag schrijven. Ik vind dit moeilijk om over te schrijven vanwege de mensen die hierin betrokken zijn, energetisch versus persoonlijk. Ik hou de omschrijvingen abstract al weten die personen vast en zeker wel dat het over hun zal gaan, dat spijt mij bij voorbaat, maar ik vertel dit voor het hoger goed omdat iedereen hier iets van kan leren. Inclusief de mensen die in mijn verhaal betrokken zijn. Daarom schroom ik ook niet om eerlijk te zijn. Nogmaals, ik vind dit ook niet makkelijk maar het is maar beter dat dit soort dingen openlijk besproken worden. Dus hup voor de draad ermee dan maar.

Ik moest dit nu doen, ik schrijf dus vanuit mijn eigen ervaring en uiteraard ook mensen bij mijn in de praktijk maken dit soort verhalen mee. Weet ten eerste dat iedereen die is begonnen met dingen los te laten hier vroeg of laat mee te maken krijgt, het is dus niet uniek. 

 

Loslaten

Zoals al vaker vermeld, beginnen de processen richting de transformatie te lopen vanaf het moment dat je je huidige omstandigheden begint los te laten. Je komt in je 'karma' terecht vanaf dit moment, vanaf dat moment begin je dus dingen mee te maken die jou iets willen leren over jezelf. Dit overkomt iedereen gebruikelijk vanaf de tiener/puberteit wanneer men het eerste vriendinnetje krijgt en de eerste seksuele ervaringen. Dit komt omdat je vanaf dit moment in je leven je ouders begint los te laten en op eigen benen begint te staan. Normaal maak men de karmische lessen mee vanaf ongeveer 12a 15 jaar tot ongeveer het 60e of 70e levensjaar, men zoekt dan acceptatie en rust en sterft vredig, of niet vredig met veel spijt.

Dat is normaal gesproken het patroon en dan heeft men iets geleerd, of niet, zo nee herhaalt datzelfde patroon met die lessen zich weer in het daarop volgende leven, totdat de cyclus doorzien wordt en men naar de volgende les kan doorstromen.

 

Dat was en is van toepassing op mensen die niet transformeren op het tempo wat er op dit moment van ons mensen gevraagd wordt, zeker niet van de spirituele mensen die nu massaal aan het ontwaken en dus transformeren zijn.

Wat er nu bedoelt wordt met loslaten, is het punt waarop mensen door middel van een ontmoeting met soulmate of tweelingziel, al dan niet een toxische heftige relatie, -wakker worden geschud om voor hun eigen waarheid te gaan staan. Om oude structuren los te laten die met manipulatie en onderdrukking hebben te maken, zowel maatschappelijk als in relaties met andere mensen. Je kunt er in deze tijd niet meer omheen.

Loslaten is je eigen oude slechte gedragingen gedag durven zeggen, je oude patronen en structuren onder ogen komen en leren wat niet gezond is in een normale liefdevolle relatie. Je kunt pas leren wat liefde is als je eerst leert wat het niet is, daar heb je een bespiegeling voor nodig op je donkere kanten. Die bespiegeling kan een duistere soulmate of tweelingziel belichamen, maar voor andere mensen is het een liefdesrelatie die op ego gebaseerd is en jouw negatieve kanten spiegelt.

 

Deze persoon komt meestal op je pad na het ontmoeten van je tweelingziel of soulmate omdat hij of zij deze relatie nodig heeft om er persoonlijke lessen uit te halen. Deze komt er na, omdat vanaf moment dat jij de ultieme liefde hebt ervaren pas echt begint met je levensstructuren loslaten, omdat je dan pas tot dat specifieke karma komt.

(dus is niet meer leeftijdgebonden)

 

Karmische structuren in relaties

Want de karmische structuren van relaties die men tot nu heeft beleefd, zijn meestal gebaseerd op bepaalde manieren van denken en machtsstructuren die dus niks met liefde te maken hebben.

Meestal heeft de vrouwelijke energie in een ultieme tweelingziel of soulmate relatie, die ervaring al gehad voor de ontmoeting van de huidige ultieme wederhelft. En heeft daardoor geen liefdesrelatie meer nodig om deze structuren los te kunnen laten. Ik zelf heb bijvoorbeeld nog een tijdje met een vriend uit onze stam best intens opgetrokken, maar niet in een relatievorm, wel had ik van hem wat lessen te leren. Dat kan je ook zien als een soort karmische relatie, alleen was deze bij mij heel mild omdat hij me wat dingen had te leren die ik nog mocht gaan zien over bijvoorbeeld omgang met mannen en dat ik bepaalde seksuele gedachten bijvoorbeeld wel wat losser mocht opvatten. Ik heb geen relatie nodig gehad om te zien wat onvoorwaardelijke liefde niet is. Die ervaring heb ik al ruimschoots gehad in alle relaties voor ik mijn tweelingziel en soulmate ontmoette. Maar wanneer dat niet het geval is of dat iemand bijvoorbeeld (meestal de man) nog iets te leren heeft over zichzelf en zijn eigen gedrag, dan kan deze een relatie met een karmische partner aangaan.

Meestal zijn deze relaties (helaas) naast karmisch ook nog eens heel toxisch en manipulatief en hebben weinig met onvoorwaardelijke liefde van doen.

 

Vaak komt er een vorm van narcisme naar voren in deze relaties, men doet het vaak voor het eigen gewin. Als jij dat voor mij doet, dan krijg jij dat.

Er speelt meestal ook veel angst in deze relaties en er wordt van alles gedaan om de ander zo dichtbij mogelijk te houden, omdat het een veilig gevoel geeft. Er wordt van alles gedaan om elkaar in de 'comfortzone' te houden (en dus uit spirituele groei), dit gebeurd vanaf vrouwelijke kant vaak heel sluw en vanaf mannelijke kant meestal ruw al dan niet overheersend.

 

Karmische relaties zijn bedoelt om alle onderdrukkende structuren, zoals goed maak seks, bovengenoemde onderdrukking, narcistische trekken zoals binnen zo kort mogelijke tijd iemand aan je te binden op welke manieren ook, zoals snel samenwonen of trouwen om maar de ander voor je te winnen. Maar ook dingen zoals de vrouw houdt het huis schoon, man doet niks, man wordt een softie door de vrouw waardoor zijn mannelijke energie onderdrukt wordt en dus niet zichzelf kan zijn, zijn emoties worden onderdrukt omdat hij vind dat hij sterk voor de vrouw moet zijn en haar moet dragen(terwijl dat heel anders bedoelt is), man wordt een doetje, vrouw heeft de broek aan en houdt haar man zoet met seks bijvoorbeeld maar komt niet voor haar eigen visie uit, alles wordt samen gedaan en geen leven meer echt alleen (ook onderdrukking), 24/7 samenzijn maakt je gelukkig, en meer van dit soort gedachten.

 

Al deze gedachten en vormen van onderdrukking zijn manipulatief, alles wat hier boven staat. Het gebeurd bewust en ook in onbewuste structuren. Ergere vormen zijn onderdrukking door geweld, verkrachting en opsluiting en agressiviteit, maar bovenstaande structuren zijn net zo giftig en slechts een mildere vorm van dit.

 

Dit heeft als doel om alle onderdrukking van de mannelijke energie die door de eeuwen heen de boventoon gevoerd heeft, in de vrouw maar ook in de man. Boven water te laten komen in de persoon zelf en al deze negatieve ervaringen te doorleven en te helen in zichzelf

 

Leren wat liefde is

Uiteindelijk draait alles om de ervaringen, deze relaties liggen dus altijd in driehoeksverhouding tot de andere zijde die niet fysiek in deze relatie aanwezig is. Meestal de andere mannelijke of vrouwelijke tweelingziel of soulmate, inmiddels heb ik al twee keer in dit schuitje gezeten en veel clienten van mij (merendeel zelfs) kennen dit verhaal maar ook al te goed.

 

De gewone mens zou zeggen dat iemand nu eenmaal voor een ander heeft gekozen en jou daarmee uitsluit, dat je ergens anders je heil moet gaan zoeken en je naar een onmogelijke liefde verlangt. Maar dat zijn mensen die niet verder kijken dan naar dat een ander in een relatie of een huwelijk zit en niets van deze structuren begrijpen en het doel al helemaal niet inzien van dergelijke situaties. Want dit gaat veel dieper dan wat er aan de oppervlakte is te zien en helaas liggen er ook meestal zeer pijnlijke situaties uit vorige levens aan ten grondslag, voor overigens alle drie de betrokken partijen, ja alledrie!

 

Degene die meestal buiten gesloten is (dus de soulmate of tweelingziel die het meestal met een volledige blokkade moet bekopen en geen contact) die moet meestal het vuile werk opknappen, maar is ook degene die het hele plaatje ziet en degene die de healer is en de kar trekt. (ik zeg maar gewoon hoe het is, mochten andere partijen het lezen) Wij healers hebben meestal het werk om dit in onszelf op te lossen, trouwens net als dat de andere partijen ook hun eigen verantwoordelijkheden leren te nemen.

 

Alle drie de partijen hebben een hele grote belangrijke les, liefde onderscheiden van niet liefde.

 

Dit hele verhaal, wat er ook gaande is gaat altijd over respect voor jezelf, liefde voor jezelf, kiezen voor jezelf en je niet laten behandelen als een zak stront. Voor alle drie!

Dat betekend dus dat je met z'n drieeen in een rondje draait, een karmische cyclus. In deze karmische cyclus hebben alle partijen op een bepaald punt telkens opnieuw een keuze om bepaald gedrag te vertonen. Dat kan zijn voor zichzelf te kiezen, een grens te stellen naar de andere partij, uit elkaar gaan, bepaalde dingen te stoppen of af te lasten, de ander vrijlaten in zijn keuze, weg gaan of ruzie maken, luisteren naar de ander of juist niet, je niet meer laten manipuleren door de andere partij, iemand uit huis zetten of zelf een ander huis zoeken, om maar wat dwarsstraten te noemen.

 

Ook kan het gaan om kleinere dingen zoals bepaalde gewoonte die men niet fijn van elkaar vindt. Maar de boventoon voert meestal toch wel een onbehagelijk gevoel of bijvoorbeeld constante twijfel of die persoon wel de juiste keuze was, twijfel of je met iemand wel de juiste weg loopt, of je die keuze wel had moeten maken  etc etc(ik heb ze gevoeld). En dit zijn dus al duidelijke signalen vanuit het (meestal) onbewuste dat het inderdaad niet de juiste persoon voor je is. En dat klopt ook, een karmische relatie is niet voor je leven lang, tenzij je jezelf graag nog meer kwijtraakt en helemaal wil vergeten wie jij als individu bent. Doorgaans komt men aardig verdort uit een relatie als dit tevoorschijn, zonder enig greintje zelfrespect volledig zichzelf verloren, dan weet je dat je echt te ver voor iemand bent gegaan. Jezelf weggeven op die manier is namelijk geen liefde maar zelfkastijding.

En dat is de les onder andere dus ook en die is heel hard en kan behoorlijk pijnlijk aan komen.

 

Ik heb iemand in de praktijk die er dus zo zwaar aan toe is die helemaal haar eigen leven is kwijt geraakt door dit soort keuzes in het verleden gemaakt te hebben, in een relatie en voor iedereen zichzelf weggecijfert en volledig haar kracht kwijt geraakt hierdoor. Het is een lang proces om dat allemaal weer goed te krijgen, denk daar niet te licht over.

 

De derde partij

Waarschijnlijk is een overgroot deel die dit leest die derde partij die buiten gesloten is, maar een klein deel in deze relaties zal dit lezen. Omdat ze het meestal ontkennen en denken dat ze het gevonden hebben, zullen ze niet zo gauw zoeken naar iets wat niet strookt met hun (huidige) ervaringen. Deze mensen zien meestal pas aan het einde van deze relaties, als ze eruit willen, hoezeer ze worden vasthgehouden en gaan dan pas op zoek naar de bron van het probleem.

 

Echter de derde partij, zoals ik dus en veel van mijn clienten ook, zien dit vaak al maanden vooraf aan komen. Bereiden zich voor op het feit dat hun ultieme partner nog een relatie nodig heeft om belangrijke levenslessen te leren en zitten zelf al lang en breed in de stof en weten wat ze te wachten staat.

Echter achteloos toe kijken doen we niet, wij gaan meteen in reflectie en vragen ons af waar we dit aan te danken hebben?

Spiegelen doen healers meestal op zichzelf wel genoeg, healers, de meest mooie empatische mensen moeten het bekopen met blokkades en ondankbaar gedrag van degene waarvan ze het meeste houden. Omdat de ander meestal nog niet in staat is dergelijke reflectie op zichzelf toe te passen en te zien wat er fout is aan hun manier van omgang met de ander. Ik heb vergeven hiervoor, maar dat betekend niet dat ik dit soort gedrag tolereer.

 

De derde partij of healer in kwestie dus, gaat vaak al gauw kijken wat de band met die persoon is uit vorige levens en wat daar aan ten grondslag ligt. Vaak zijn dingen als vreemdgaan, vermoord zijn, bedrogen zijn en jaloezie dingen die veel voor komen in relaties als dit. Vaak is er al een eeuwenoude strijd aan de gang tussen de drie partijen in allemaal verschillende rollen maar de les werd maar niet ingezien. Dus dat komt nu allemaal boven water in alle emoties die er in de energie over en weer gaan tussen alle partijen. Alleen de healer herkent ze meteen en gaat healing zoeken op alle onderwerpen, wat meestal een zeer pijnlijk en eindeloos proces is. De healer is meestal degene die in de energie de eerste stap zet en de cyclus doorbreekt. Zodra dit gebeurd is kunnen de andere partijen het samen uitvechten, wat lang en kort kan duren, afhankelijk van hun ervaringen met elkaar. En hierin zijn alle "verhalen" in kern hetzelfde, alles draait om het doorbreken van de cyclus. En om die cyclus te kunnen doorbreken, moet je eerst zorgen dat je het hele plaatje van de situatie leert te zien.

 

Ik heb dankzij mijn ervaring en tools meerdere middelen in huis om snel de situatie te kunnen inzien en dingen in de energie te doen waardoor ik zelf los kom van de situatie in kwestie. Ik leer mijn clienten op dezelfde manieren denken en scheppen zodat ze dingen ten positieve kunnen veranderen zonder andere pijn te doen. Het gaat tenslotte om liefde, ook naar de karmische partner, wat deze jou of jullie ook heeft aangedaan.

Uiteindelijk maak je als healer de juiste keuze, waardoor deze kracht uitwerkt op tevens de relatie van de andere zijde. Omdat de cyclus uit een draai van drie mensen bestaat, er eentje uit stapt heeft de energie van het karma meestal zijn werking al verloren. Want het patroon kan niet langer worden voortgezet door energie van de derde partij. Mits deze uiteraard weer de fout in gaat, dan begint het gedoe weer overnieuw en zal je nog een rondje met z'n drieen moeten lopen.

 

Heel kenmerkend aan alle karmische liefdesrelaties is altijd dat als degene die op een gegeven moment het inzicht krijgt dat dit geen goede relatie meer is, eruit wil om een andere kant op te gaan. Dat er vanaf dat moment juist de meeste weerstand wordt ervaren. De ander laat diegene dan vaak niet gaan, of de situatie is inmiddels zo complex geworden door bijvoorbeeld allemaal gezamenlijk gedeelde dingen zoals een huis, diverse contracten of beloftes of een te snel huwelijk etc, dat het door al die dingen bijna onmogelijk lijkt om nog van die ander af en los te komen. Meestal wordt het eerst dan weer een tijdje losgelaten  'omdat het niet anders is'. Tot het voor de zoveelste keer niet goed voelt, er ruzie is of op een andere manier niet meer fijn is om bij elkaar te zijn. Door vanaf dat punt te lang in de cirkels rond te blijven draaien gaan de meeste mensen ook kapot, het gaat niet meer om een relatie dan maar meer om dat eentje van de twee (soms doelbewust) dit allemaal in gang heeft gezet om maar zo lang mogelijk bij de ander te blijven. Meestal zijn beide partijen schuldig aan het ontstaan van het geheel waaruit ze niet meer terug kunnen. Meestal moet er een extreme beslissing gemaakt worden die degene die dit het meest vervelend ervaart moet maken, degene met de meeste groei en wijsheid die kiest een ander pad in te slaan. Daardoor kan dit soms vrij lang duren voor men uit deze relatie is en alles is uitgewerkt op karmisch vlak, het is meestal al te ver gegaan om nog gewoon 'uit elkaar'  te kunnen gaan.

 

(Dat is tevens de reden waarom niet altijd alles vast staat in de tijd, in het wanneer en hoe. Omdat op dit soort situaties meerdere antwoorden mogelijk zijn en afhankelijk zijn van keuzes die door meerdere partijen gemaakt zullen moeten worden, ja of niet, dat kan ook. Maar uiteindelijk zal het op een bepaald punt steeds weer terug komen, waarop de druk op die keuze groter en groter zal worden naarmate er meer tijd verstrijkt. Vaak is de situatie dan ook al zo ver geescaleerd dat het heftige gevolgen kan hebben. Iets met naar voorgevoelens luisteren zeg maar, dus hoe ver ieder hierin kiest te gaan is ieder voor zich. Maar alles heeft tenslotte consequenties.)

 

Keuzes

Karma draait altijd om het maken van keuzes, karma is al je problemen maar ook je positieve ervaringen. Karma zijn al je vrienden/kennissen/familie, soms gewoon mensen die je tegen komt op straat.

Karma zijn keuzes die je elke dag maakt, als je een beter persoon wilt worden zal je eerst mensen moeten tegen komen die het bloed onder je nagels vandaan halen, je triggeren in je meest arrogante, slechte, meest zelf ingenomen ego kanten. Mensen waarop je boos wordt, agressief, mensen die je gillend en gierend gek maken, je grenzen constant tarten, maken iets van jezelf los, als zij ook naar jou doen zijn ze jou spiegel. Die spiegels die ik nu noem zijn die op je negatieve karma's, je hebt deze nodig om iets over jezelf te leren.

Een karmische relatie of soms zelfs een toxische of zwaar narcistische relatie heb je soms nodig om weer tot  bezinning te komen, om te leren wat jij niet wilt en wat niet jouw weg is, alles wat je ego voedt ten negatieve en jouw voed in jouw slechte gewoonten en eigenschappen is typisch een karmische relatie.

 

Soms kiest de derde afgestoten partij ook om een andere relatie aan te gaan. Soms is dat nodig en als het gaat om een tweelingziel is de relatie ook meestal niet meer hervatbaar zodra deze in een karmische relatie stapt (opnieuw). Iedereen krijgt vroeg of laat een keuze aangereikt.

 

Ik ook, ik kies alleen voor het hoogst haalbare maar ik heb ook de vraag gekregen, doorgaan of stoppen? maar ik heb een belofte aan de spirits lopen en aan de beste man zelf die ik voor geen goud zou verloochenen. Dankzij het karma wat ik met hem (en haar) had heb ik geleerd wat liefde is, in mijn geval is mijn liefde en trouw aan hem onverwoestbaar geworden. Ik had ook geen andere keuze, niet tegenover mijn taak, niet tegenover hem en niet tegenover mijn zielengroep, dit is dus niet zomaar iets, maar ook zou ik mezelf nooit verloochenen nog met een ander in relatie te gaan omdat je meer van een ander houdt. Ik gun een ander geen tweede plek, ik zou zelf nooit met iemand in relatie gaan die eigenlijk een soulmate heeft. Je kunt daar niet bovenuit stijgen tenslotte, dan doe je beide tekort in mijn ogen.

Dan hou je niet van jezelf en heb je ook geen zelfrespect, als je dat allemaal maar goed vindt, tenzij het een hele zeer bewuste genomen keuze is natuurlijk.

(zo dat is er ook maar uit)

 

Liefde is; er onvoorwaardelijk voor iemand zijn, iemand zijn vrijheid in zijn keuzes geven en loslaten ook vooral.

 

Wat ik geleerd heb van de karmische relaties

Bij de eerste, de vrouw van mijn (ontkoppelde) tweelingziel. Daar heb ik vooral geleerd in te zien dat ze samen nog een flink pad te lopen hadden voor alles zou gaan vrij komen. Mijn stuk met haar had vooral te maken met een diep en ver verleden waarin ze hem had gevangen en hij mij daardoor in de steek moest laten. Ik kon hierin een duidelijke tendens herkennen met het hier en nu maar nu in psychische vorm. Daarin ligt voor een deel zijn eigen les, mijn stuk lag meer in het accepteren dat ik dit allemaal niet in de hand had, maar ook een groot stuk eerlijkheid.

Ik moest me voor me gevoel aan haar eerlijk uitspreken over het telepathische contact wat ik met mijn tweelingziel had, iemand moest de waarheid spreken. Dus heb ik uiteindelijk toen hij niets deed, het zelf op me genomen. Uiteindelijk heeft zij het contact met mij verbroken en ons karma is klaar, althans dat van mij naar haar toe. Hij mag hierin nog een stukje voor zichzelf leren, maar ik ben buiten schot geraakt waardoor die structuur is ingestort.

 

Bij de tweede vindt/vond de interactie vooral in de energie plaats in het moment op diverse tijdlijnen, waarin ik energetisch in mijn dromen bepaalde scenario's te zien kreeg en daar op een goede manier op moest reageren.

Ik weet dat ik het afgelopen jaar behoorlijk aan de schandpaal ben genagelt en ik ben vervloekt, op een moment dat een hele vloek mij niets meer deed omdat ik net door een hele zware 'dood' herrezen ben. Bovendien gaat die kracht lang niet boven mij uit, ik kets het af, dat heb ik geleerd in mijn sjamaan zijn. Maar dit is een eeuwenoud gevecht om een man. Heel oud, maar niet alleen om een man, ook vele andere verhalen kwamen voorbij. Het kan net zo goed over een moeder gaan die voelt dat haar kind wordt afgenomen (ook vanuit mijn kant dus), een jaloerse vrouw die vreemdgaat en sarren om het sarren, boos doen om iemand toe te eigenen.

Ik besloot nu eenvoudigweg te stoppen met vechten en knokken om mijn eigen pijn, om mijn eigen gelijk. Ik heb vooral geleerd dat je als je door je vijand vervloekt wordt, je deze het beste kunt binnen laten. Het gevecht ontstaat altijd vanuit een innerlijke pijn die niet erkend wordt maar heel hard wordt ontlopen. Mede aan dat is een bitchfight te danken meestal, gaat altijd om mannen, echt cliche wat je kent uit Gooische Vrouwen of GTST, dat niveau. Ik ben Sjamaan, ik laat me niet op dat niveau pakken. Ik ben er nooit echt in mee gegaan, maar wel getriggerd, ik mocht inzien dat ik net zo goed zo was, ongeheeld, toen ik dit pad nog niet liep.

Maar ook ik had vele spiegelingen wederom op mijn duistere kanten, mijn boosheid, mijn angst en mijn verdriet, reken maar dat ik door dit karma zeer diep geraakt ben.

En toch, ik had de moed haar te omarmen, liefdevol te voelen hoe alles is. Nu kan ik het loslaten, ze mag alles van me weten en ik sta zelfs beschikbaar voor hulp. Maar mij verloochen je niet en daar trek ik dan ook een grens, naar iedereen overigens. Met liefde kan je ook negativiteit ontkrachten, als je maar weet wat te doen en hoe te doen. En dat is leren door veel vallen en opstaan en veel situaties onder ogen te komen die je vooral niet wil.

Met angst bevestig je dit soort personen alleen maar dat hun interpretatie juist is, angst is olie op het vuur in een situatie als dit. Juist door wijsheid en het onder ogen komen van je eigen diepste pijn en angst stijg je hier bovenuit.

Liefde is als water, het vuur zal doven.

 

Liefde betekend echter niet met een zacht lief stemmetje alles goedkeuren, liefde betekend ook duidelijk zijn, grenzen trekken in je energie en helder vertellen aan de ander wat je wil en niet wil. Het is niet lief alles maar goed vinden, soms is het ook iemand streng toespreken of een schop onder de kont verkopen. Je moet weten welke intentie en welk gevoel je achter elke actie hebt, dan kan je alles doen keren.

 

Dit zijn dan de moeilijke wegen die veel healers moeten trotseren, maar karmische relaties kunnen net zo goed lastige vrienden of mensen zijn waar je niet van los komt. (dus op een andere manier dan een tweelingziel of soulmate)

 

Na de karmische relatie

Wanneer de cyclus met drie partijen is verbroken, kan degene die uit de relatie komt even tot rust komen. Na het doorleven van een heftig karma als een relatie als dit (is het woord heftig zeker waard) komt er een fase waarin men alles kan herstellen met elkaar, als dat niet al is gebeurd aan het einde van de relatie door bijvoorbeeld dingen even helder uit te praten en spullen te verdelen etc. Dan komt er een soort rustfase van meestal enkele maanden. Hierin kunnen alle partijen hun levens herschikken, soms gaat het gepaard met een nog gewondere partij dan voorheen en heeft degene die uit de relatie komt die het meest geleden heeft zeker wel een vorm van heling nodig.

 

De karmische partij komt eigenlijk voorbij om wonden open te reten van een diep verleden van alledrie de partijen. Wanneer de healer heeft geheald, kan de wederpartij ook aan zijn heling beginnen. Ik zie het als een pleister af trekken van een pijnlijke wond op/in de huid, maar dan in de energie. De karmische relatie helpt met het loslaten van al deze pijnlijke ervaringen zodat er bewustzijn voor elke partij kan worden gecreert in hoe het dus eigenlijk niet moet.

Sommige tweelingziel/soulmate relaties hebben meerdere karmische relaties nodig om hun lessen te leren, maar over het algemeen voldoet een goede confronterende relatie wel. Als er daarna weer de fout in wordt gegaan en het weer niet hersteld wordt kan het zijn dat er een volgende karmische relatie aan wordt gegaan, maar in deze gevallen bewijst het wel een enorme koppigheid van alle partijen. En niet willen inzien dat het zichzelf niet gaat helpen door pijn op te vullen met aandacht van iemand anders.

Soms wordt er van geleerd, soms niet.

 

Het kan ook als opening dienen naar 'The dark night of the soul',  waarin de ander in alle eenzaamheid de eigen demonen onder ogen moet komen, de relatie is eigenlijk een ontwijking om de donkere kant van de transformatie op te pakken. Wat een noodzakelijk kwaad is om los te komen van het ego. Voor iedereen is deze weg weer anders en toch komt het meestal hierop neer.

 

In goede gevallen, wanneer de healer het juiste goede werk heeft verricht ten aanzien van alle partijen en de soulmate of tweelingziel ook zijn of haar lessen geleerd heeft. Is na healing van de soulmate of tweelingziel ook die relatie vatbaar voor herstart als dit de bedoeling en keuze is van beide partijen. (nogmaals, als dat de bedoeling of keuze is)

 

Dus er is nog hoop voor wie zijn innerlijke werk echt goed doet en het voor elkaar krijgt deze cyclussen op te lossen.

 

In het bijzijn van elkaars energie kan je heel veel healing ophalen voor jezelf, daarvoor hoef je elkaar misschien geen jaren te spreken. Voelen voldoet om te weten wat er ergens gaande is, zo kan je jezelf en de ander ook het beste helpen zonder contact. Ook in karmische relaties, er hoeft 3d/fysiek geen enkel contact voor te zijn.

 

Weet wel dat het verboden terrein is om je in een relatie als dit te mengen, hoe moeilijk ook, hoe boos je soms ook bent.

Gun een ander zijn eigen ervaringen!

 

 

Tot slot

De meeste mensen lopen vast op dit hoofdstuk in hun karmische verhalen met soulmate en tweelingziel, tot vaak paranoide aan toe. Daarom vind ik deze uitgebreide beschrijving bijna noodzakelijk. Het is zwaar om dit te moeten doorleven en het wordt veelal onderschat, of ook stoer over gedaan. Maar de pijn gaat diep en het is een niet te onderschatte test van het universum hoe jij omgaat met liefde van een ander tussen jullie beide, je zal veel fouten maken, maar uiteindelijk het juiste doen, als je maar weet wat je dient te leren.

Hou altijd voor ogen, dat elke passant in je leven een bepaalt doel dient. Je kunt van iedereen iets leren en dit is een bittere pil, de nachtmerrie van elke liefde. De nacht die je nooit dacht dat zou komen, maar toch is het werkelijkheid. (voor alle partijen)

 

Mocht je hierin totaal in vast lopen in een situatie als dit, of je nu zelf in een dergelijke relatie zit of juist die healer bent en het allemaal niet meer weet. Schroom dan niet om hulp in te schakelen, je bent in mijn praktijk van harte welkom om over je probleem te praten. Ik heb diverse tools in huis om je door dit karma heen te helpen en eruit los te kunnen komen, aan welke zijde je ook staat van dit verhaal.

Er zijn zoals je ziet zeer waardevolle lessen uit te halen, deze wil ik je graag leren op jou tempo en individuele weg aangepast.

 

Meer blogs over tweelingzielen&Soulmates