· 

Energieverslag 2e helft 2019 - Het dondert en het bliksemt

Niets is wat het lijkt, alles wat met geloof en ilussie te maken heeft wordt ondermijnd op dit moment. Elke nieuwe maan treed duisternis ons toe, dieper zijn we genoodzaakt om onze eigen angsten onder ogen te komen.

Karma treedt op door vele die hun verleden loslaten, vele zitten momenteel in hun eigen "bubbel". Een bubbel van ilussie die in stand wordt gehouden door de eigen demonen, het eigen karma, de kuil die men voor zichzelf graaft mag nu worden doorzien.

Steeds meer mensen verschijnen in de praktijk met zeer drastische keuzes die ze over hun leven dienen te maken, over relaties, verhuizingen, hypotheken, soms zelfs over het leven van een ander. Hoe het verder zal gaan? dat is een vraag die ik vaak krijg, maar niet mag beantwoorden, Elke toekomstvoorspelling is een gevolg van een keuze, een flexibele weg waarin het universum zich rond ons zelf beweegt.

De ene dag kan iets volledig onze waarheid zijn om de volgende dag volledig niet eens meer te bestaan, niet in deze en niet in andere dimensies.

 

Er is alleen nog maar of schepping of vernietiging en we hebben alles zelf in de hand door onze geest te temmen, zolang wij niet in staat zijn onze gedachten (lees; onze energie) te beheersen, scheppen we of vernietigen we ons verdere bestaan.

Momenteel is de massa ontwaking een feit, er zijn tweelingzielen die elkaar in het laatste deel van 2018 pas hebben ontmoet en nu meteen een diep transformatief proces in zijn geslingerd, steeds meer mensen worden doodziek en sterven en anderen die in staat zijn te ontwaken gaan met een vogelvlucht hun karma door op dit moment. De energie versneld alles en er is geen ontkomen aan, het is meegaan of sterven er is geen tussenweg meer in dit universum en de tijd dringt. Wie niet ontwaken, wie niet transformeren zullen van deze aarde verdwijnen. Er is geen keuze meer, deze keuze is al gemaakt voor je ter wereld kwam, er is geen weg meer terug, de nieuwe tijd is een feit en de noodzaak om je karma's te doorzien is een moeten geworden.

Wie niet kunnen, doen gewoonweg niet meer mee.

Wees niet bang, we wisten allemaal dat dit moment zou komen, misschien alleen wat sneller dan gehoopt.

 

Het is of de drang en roep naar verlichting volgen en het zielenpad zuiver bewandelen, of met dingen te maken krijgen die je leven nog minder aangenaam maken.

Het is simpel, het is uitzuivering.

 

Na de nieuwe maan in Juni volgt er een droge, keiharde zomer met een meedogenloos tintje. Levenslessen die niet begrepen zijn in dit voorjaar zullen nu met meer kracht onder de neus worden geduwd. Mensen die hun geest niet trainen, zichzelf niet willen vinden maar het wel dienen te doen zullen een uitweg vinden door zichzelf te gaan helen, maar dan moet je wel weten wat te doen.

De mannelijke energie is aan zijn reis begonnen en zal de paden belopen die de vrouwelijke energie vanaf 2016 geplaveid hebben, het is nu tijd om alle stukjes bij elkaar in te gaan passen, het is tijd om de puzzel af te gaan maken.

Vrouwelijke geheelde energie voert de boventoon en leidt de mannelijke energie in haar geoefende en inmiddels verfijnde manier van werken, de mannelijke energie zal niet lang meer toevlucht blijven zoeken in zijn eigen negatieve spiralen, hij zal er uit willen en zichzelf zeer diep in de ogen willen aan kijken. Hij wil nu ook weten wie hij is, ongeacht de consequenties, ongeacht wat het hem kost, hij weet dat de weg pijnlijk is maar zoekt zijn veilige haven in de vrouwelijke energie die hem feitelijk al die tijd geleid heeft buiten zijn zicht om.

Hij begint nu eindelijk in te zien wie de vrouwelijke heler werkelijk is en zal daar zijn veilige haven, begrip en heling gaan vinden.

 

Afhankelijk van waar de vrouwelijke energie staat, keren de eerste mannen daadwerkelijk op vriendschappelijk niveau terug naar hun voormalig "heilige relatie", De relatie die hun transformatie in werking heeft gezet, nu pas wordt gezien dat zij daar al die tijd al mee bezig is geweest en nu pas begint hij haar kracht werkelijk te zien en zijn interesse begint toe te nemen, zijn vertrouwen ook.

Zij, de geheelde en complete versie van haar is wat hij al die tijd zag en dat beseft hij nu...

 

Dit gehele komende half jaar keren de mannelijke versies letterlijk om en terug naar hun "complete" vrouwen, niet in liefdesrelatievorm en dat is ook zeer af te raden. Zij houdt gepaste afstand en zorgt dat hij kan helen met haar medewerking. Dit gaat over de pioniers die al bewust bezig zijn vanaf 2016 of daarvoor.

Echter als er nog zaken aangaande andere (lees karmische) relaties af te handelen zijn (alle relaties van niet geheelde mensen is altijd al karma geweest omdat je van elke relatie een levensles hebt te leren van elkaar), dan zal dit in de tussentijd ofwel onderdeel uitmaken van de helingen die op de mannelijke zijde uitgevoerd kunnen worden, omdat het hun startpunt kan zijn om te helen door alles wat er gebeurd in zo'n relatie (net zoals wij voorheen met soulmates en tweelingzielen het geval was), maken zij dat met een karmisch deel mee waar ook een diepe zielherkenning is geweest. Ook de mannelijke zijde heeft nu te maken met een of meerdere (karmische) soort van soulmate relaties, waar ook een zekere vorm van liefde in is en die is weer terug te leiden naar; Moeder-zoon liefde, vader-dochter liefde(lees dit blog voor meer uitleg), dus wederom de oorspronkelijke versies van hoe wij ooit de liefde beleefde, de ongeheelde versies die dit keer hun pijnvelden opvullen waardoor ze pas echt gevoeld worden (en dus geopend) wanneer deze relaties alsnog niet blijken te werken (wat bij ieder die mag ontwaken dus ook het geval is, omdat het karma is, geen uitkomst).

 

Dit is een zeer belangrijk punt in de geschiedenis, wat nooit eerder is voorgekomen. Een keerpunt wat leidt tot zeer drastische en heftige en zeer noodzakelijke veranderingen om het bewustzijn van de mensheid te upgraden. We mogen niet langer stil staan en vergroting van bewustzijn is het enige waarop deze wereld vandaag de dag nog kan drijven. De primitieve methoden en manieren van denken zullen vallen om een nieuwe wereld op een nieuwe manier te gaan leiden. Dit jaar is een zeer heftig begin wat noodzakelijk is, in het jaar 2020 zal een groot deel al verlicht moeten zijn om nog meer mensen mee te kunnen nemen, drie-eenheden en "heilige relaties" krijgen een ander gevoel en zullen langzaam steeds verder in hun gezamenlijke missies geduwd worden en door de geplaveide paden, het hernieuwen van de spirituele kennis en het vrijkomen van nieuwe healingen die zowel op ziel als dna niveau ons steeds beter kunnen bevrijden van alle rugzakjes die wij als mensen gedragen hebben, zullen nu revolutionair zorgen voor grootse veranderingen op echt voorheen onmogelijke snelheden.

We raken steeds meer betrokken in het "Al" en komen makkelijker in contact met meerdere dimensies, we worden gedwongen onze heldere ogen, (derde oog) dieper te openen en open te staan voor alles wat IS, de waarheid nog eens te onderzoeken en ons voortaan universeel mee te laten bewegen in wat de spiritwereld van ons wil, ze komen steeds dichterbij en laten de waarheid steeds duidelijker aan ons zien en we kunnen er gewoonweg niet meer omheen.

Alle levenslessen die nu geleerd worden zijn een open deur naar een nieuwe vorm van bewustzijn in jezelf, alle problemen die je ziet en alle beren op de weg zijn een uitdaging voor je om nu wel voor je eigen pad te kiezen, toch nog voor verlichting te gaan en mee te gaan in de snelle tijd van transformeren. Transformeren doen we alleen en met lotgenoten, liefdesrelaties vertragen alle groei tot het tot jezelf komen, pas het loskomen uit een relatie maakt je vrij en leert je echt voor je zelf te kiezen en is de enige weg naar jezelf.

Voor ieder die het nog steeds niet begrijpt, pas als je ziel compleet is en heel en je in verbinding staat met het al, dan pas kan een relatie weer plaatsvinden en zal dan plaatsvinden in de nieuwe vorm in de partner die jou beste maatje is om bij jou missie in het grote goed te ondersteunen, vaak is dat een (losgekoppelde) tweelingziel en/of soulmate maar kan net zo goed een ander zijn, dat verschilt per koppel. Dit maatje begrijpt jou missie, al dan niet, gaat het nog wel begrijpen. Missiekoppels zijn twee hele zielen, wanneer beide heel zijn is voor de pioniers variabel per eind 2020/2021/2022 afhankeljik van hoe jij je werk doet. Dit jaar kan alles in principe beginnen in de voorlopers groep, drie jaar voorbereiding is voorbij en het is tijd voor het echte werk.

De paden zijn geplaveid.

 

Hevige zonnestormen, hogere aardefrequenties (schumannresonantie), een veranderend universum en hulp van de goden brengen ons stukje bij beetje meer helderheid. De waarheid wordt sneller dan ooit achterhaalt en niets zal achterblijven, het leven wordt nu bepaald door een universum buiten ons waar we alleen maar meer mee kunnen verbinden door in ons zelf te zien waar ons eigen universum en onze bedoeling op aarde uit bestaat. Allemaal hebben we een rol in dit grotere geheel en velen voelen de roep om deze te vinden en het kan ook niet anders meer, we moeten nu echt.

De aarde zal zoetjes aan steeds heftiger weer laten zien, de manen zullen krachtiger worden en meer invloed op ons bewustzijn uitoefenen en het hele grote geheel oefent meer druk uit op de mensheid om zijn "zonden" onder ogen te komen en de pijnen te helen.

Het is gewoonweg niet eens meer de vraag of je als mens wel in staat bent om in verlichting te komen en of je het wel wilt, je bereikt het of je verdwijnt, de keuze is aan jou.

Als je mee wilt bouwen aan een nieuwe wereld zal elke lichtwerker, sjamaan, heks, sjamaan, monnik, geestelijke, of maar enigzins gelovende mens zijn offers moeten brengen, verlichting en transformatie hebben een prijs en die prijs betalen we allemaal. We begrijpen elkaar beter dan men ooit had gedacht, deze eenheidskracht heeft nut en is nodig, we moeten ons wel verenigen. Wie denkt alleen op zijn weg te zijn, heeft zijn ogen niet geopend, je bent niet alleen, je hebt vele lotgenoten die hetzelfde pad als jij lopen. Je zoekt het alleen bij de verkeerde of je loopt gewoonweg naast je pad en daarom komen ze ook niet op je pad.

Lotgenoten komen pas als jij synchroon aan je pad loopt, actie onderneemt om deze mensen te ontmoeten door bijvoorbeeld een healersopleiding te gaan volgen, je te laten helen en je karma op te lossen, dan ineens ga je het zien.

Dan kom je op je zielbestemming en zullen alle mensen die daarbij horen jou wel vinden en jij hun, eenzaamheid bestaat niet. En als je je zo voelt moet je je toch echt even gaan afvragen of je dingen nog beter kunt doen.

 

Een zielengroep bestaat uit gemiddeld 120 zielen waarvan een deel, meestal ongeveer de helft tegelijk op aarde is. Dit worden je vrienden (de hele goede langdurige vriendschappen)meestal, je partners, maatjes. Meestal heb je er iets karmisch mee, positief of negatief en jullie zijn er om van elkaar te leren. Iets wat voorheen een bijzonder fenomeen was, de zielverwant is feitelijk gewoon een manier hoe ons leven wordt gevuld met zielscontracten.

Al deze verwanten komen samen om samen te groeien, dus niet alleen de partners, er komt nog veel meer en met iedereen hebben we wel iets speciaals. Het is ook echt belangrijk dat we dit doen, want dit bevorderd onze groei ook voor onszelf, iedereen ziet dingen vaak net even anders of heeft andere specialiteiten en daar helpen we elkaar allemaal mee.

 

Dit komende half jaar vanaf de zomer zullen bij alle geheelde zielen karmische vrienden en vriendinnen terug komen die nog iets hebben in te lossen naar de geheelde zielen toe. Soms zullen dat mensen zijn die je totaal niet verwacht, gun het tijd en geef de ander de ruimte om zijn verhaal te doen zodat je kunt zien hoe, wat en waarom.

Het is wel belangrijk om die personen binnen te laten in je leven, ook als je er totaal niet op zit te wachten, jullie hebben namelijk nog iets of misschien veel van elkaar te leren. Het kan iets blijvends zijn maar ook iets tijdelijk en zodra het karma ingelost is, die persoon weer uit je leven verdwijnt. Maar ook deze paden gaan nu volledig schoon, je kunt niet vliegen als mensen jou nog iets dienen terug te geven, geef ze die kans en kom nog verder vrij. Soms hoeft dit niet als het te lastig is, komen ze niet en lost het universum het op een andere manier op, toch wel belangrijk om de ogen open te houden zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Een goed gesprek is soms al genoeg.

 

Overgave en goed luisteren zijn het motto voor de rest van het jaar, maak beslissingen die je nu dient te maken op basis van je gevoel en zorg er voor dat je niet weer opnieuw de volgende valkuil in stapt en weer diezelfde fouten maakt als voorheen. Leer dus je lessen en probeer te doorzien waar elke les over gaat, verbeter jezelf, leer je eigen krachten kennen, duik vol die spirituele vermogens van je in en ga gewoon volledig op in wat je dient te doen, het grote goed. Ga mensen helpen en wordt de beste versie van jezelf, dat is alles waar dit alles om gaat. Laat alles los wat niet meer strookt met je gevoel, stop met denken en ga gewoon doen, dat is het allerbeste en wie zijn werk voor het grote goed volledig in overgave durft te doen, het geheel mag en kan doorzien, zijn lessen leert. Die wacht een overdaad aan liefde, dankbaarheid, geld waar je nodig hebt omdat je je gaves gebruikt, uiteindelijk zelfs een geheelde partner als je heel veel mazzel hebt. En verder, blijf dichtbij jezelf en leer in dit heftige snel veranderende jaar vooral om alles te zien en dan pas op iets te reageren, jezelf te zijn onder alle situaties. Dan pas.... ach misschien verlies je nog eens een vleugel door een domme zet, maar een goede heler kan alles ongedaan maken en terugdraaien want deze kent de eigen scheppingskracht en doorziet al zijn of haar lessen. Geduld en rust zijn de sterkste krachten en vooral het vertrouwen op alles wat er nodig is en er gewoon te zijn, wanneer je echt nodig bent.

Alle geloven worden samen slechts een, hand in hand en alles wat met gescheidenheid heeft te maken zal veranderen in de vorm van eenheid, het is tijd lieve mensen, het is echt tijd.

 

Tijd om het verleden los te laten,

traumatische ervaringen te helen.

Mensen te vergeven uit het verleden,

zielen naar het licht te helpen die verdwaalt zijn in de duisternis, in leven en in dood.

 

Karmische verhalen te gaan begrijpen, ons hele leven te gaan overzien, weten waar we fout waren. Spijt en schuldgevoelens een plekje te geven en verder te gaan, onszelf te helen tot in de diepere lagen van ons bewustzijn, op lagen waar we ons nooit eerder durfde te begeven.

Het is tijd om de strijdbijlen te begraven, in relaties te verzoenen en elkaar weer onder ogen te komen, het is tijd om elkaar te aanvaarden en opnieuw te omarmen.

Het is tijd om jezelf te vergeven en het leven een nieuwe toon te geven,

het is tijd om te zingen en te dansen en in vrijheid en trouw verder te gaan.

In een tijd waarin niets meer verborgen blijft en het recht zal zegevieren,

zullen de hoeders opstaan en de tijd een nieuwe betekenis krijgen. Geen engel zal achter blijven, de goden staan ons bij voor een goed verloop, het is geen tijd meer voor kniezen maar tijd voor oplossingen en daden.

Geen valse beloften, integriteit en standvastigheid en daarin geen ilussies meer maar de waarheid inzien, niets blijft verborgen en elk levensverhaal zal zijn waarheid onthullen.

De nieuwe tijd is aangebroken, stil staan kan en mag niet meer.

Heel jezelf, kom los en vrij...

De tijd van leven in een ilussie is voorbij...

 

'Follow the path of enlightment and we are all healers'

 

Ahe

 

 

Gerelateerde blogs

Mannelijke energie

Vrouwelijke energie

Loslaten

Karma

Karmische valkuilen

Herstel en rustfase

Zielcontracten

Afhankelijkheid in relaties

Sjamanistische helingen

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0