· 

Transformatie 1; Loslaten; De kracht van individualiteit versus vereniging van krachten

Loslaten, een veel gehoorde (kracht)term in de spirituele wereld op dit moment. Een woord wat vaak en veelvuldig dient als een advies in readingen en healingen, maar ook het meest verkeerd wordt geïnterpreteerd door de mensen die het gebruiken. Loslaten is de eerste fase in de cirkel der transformatie, een fase waar je steeds weer in terugvalt voor je naar een volgende cyclus gaat. Het is een 'never ending story' en wordt door velen meer als last beschouwd dan als een zegen. En wat dat betreft valt er nog veel te leren over wat loslaten nu werkelijk echt betekend, ik kan er wel een gedicht over schrijven maar een uitleg in een breder perspectief zal allicht velen ogen doen open gaan. Loslaten is dus de eerste fase van de transformatie, waarom? wat en hoe zit dit nou precies?

 

 

Loslaten

Eerst even over het loslaten zelf, wat is dit nu?

Ik merk veelvuldig als iemand zegt; laat me los. Dat daarmee bedoeld wordt; 'laat mij gaan', of 'neem afstand', 'geef me ruimte'. Daarmee wordt soms onterecht bedoeld;'ga uit mijn leven', bij veel heilig partnerschap al de eerste "fout" in de miscommunicatie. Gelijk treed er gevoel van afwijzing op bij de andere partij, meestal, toch?

 

Mijn ervaring ten minste wel en ik zal daar niet de enige in zijn, terwijl iemand alleen maar vraagt om een beetje ruimte, rust en afstand. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat iemand jou nooit meer wil zien. Integendeel zelfs, mannelijke energie heeft veel moeite met deze communicatie, maar de vrouwelijke energie net zo, gewoon omdat met andere woorden meestal hetzelfde bedoeld wordt, maar dat dringt niet tot beide partijen door, iets met luisteren tussen de woorden door. Maar dat is wel een mooi onderwerp voor een ander blog.

 

Loslaten is het vrijlaten van de ander, ruimte geven voor zichzelf om de dingen te overzien en te doorvoelen. Het betekend allerminst het contact verbreken, het betekend wel een andere manier en energie zoeken om het contact te (weer)leggen. Loslaten betekend ruimte geven voor bezinning en tot zichzelf laten komen. Leg de ander geen woorden in de mond, manipuleer niets, laat het zijn zoals het is. Dingen laten zijn zoals ze zijn, daar vrede en acceptatie mee nemen, dat is loslaten. Ook is het een vorm van losbreken uit het oude paradigma van vele vormen onderdrukking waarin we leven in deze maatschappij.

 

Doorbreken van oude patronen in ons systeem

Wat er in feite gebeurd is dat de grond onder onze voeten vandaan wordt gehaald, alle zekerheden die we in ons leven hadden die verdwijnt soms met zeer grote snelheid (binnen een paar jaar) uit ons leven.

De manieren waarop het universum verteld dat we dingen moeten loslaten zijn de volgende; dingen die steeds herhaaldelijk niet lukken, mensen die uit je leven verdwijnen, overlijden van mensen die dierbaar voor ons zijn, zaken die niet lukken en andere juist wel, ongelukken en trauma, verlies, wanhoop, wanorde, zielenpijn, scheidingen, einde relaties.

 

Al deze dingen zijn er om ons ontwaken te vergroten, tijdens een transformatie proces leer je op eigen benen staan. Onafhankelijk van andere mensen leren we te zijn, daarom worden we vaak door zoveel mensen verlaten. We moeten namelijk eerst leren om alleen te zijn, volledig los van alle banden die we ooit kenden en normaal vonden. Deze vorm van onthechten is extreem, maar het is precies wat nodig is om ons in verbinding te krijgen met het groter goed. We mogen leren bezinning te vinden in het alleen zijn, de angst voor het alleen zijn overwinnen en zelfs gaan fijn vinden. Het is vergelijkbaar met het verhaal van Jezus die als beproeving 40 dagen de woestijn in gaat en de duivel onder ogen komt, de verleiding weerstaat en zo de beproeving voltooid met succes. Zo mogen wij in stilte in onszelf keren, afgescheiden van mensen die wij liefhebben, alle banden worden minder en afgezwakt zodat we echt leren wie we zelf zijn.

In het ego hebben we nogal eens de neiging de  'stem van een ander'  te zijn, ofwel we zeggen tegen andere mensen, wat ons gezegd is. Dat kan je vrouw of man zijn die invloed op jou uitoefent, je leraren van school, je familie, je ouders etc, wij zeggen feitelijk wat andere tegen ons zeggen, we herhalen dat en vinden dat dan onze 'mening' of 'standpunt'. Dit is geen authenticiteit of eigen kracht, maar puur groepsgedrag om geaccepteerd te worden. Veel mensen zijn bang dat andere mensen ze niet aardig vinden, hebben geen eigen mening en durven al helemaal geen eigen gedachten uit te spreken. In dit geval ben je heel erg ver van je ware zelf verwijderd en is het des te fijner om je eigen authenticiteit terug te vinden. Zielen met een sterke eigen kracht hebben een sterke mening en spreken vanuit eigen ervaring en hebben daarmee een sterke individualiteit en hebben geen schroom om deze uit te spreken, zijn niet bang voor de waarheid en komen graag in confrontatie met een ander. Dit zijn zeer goede spirituele onderwijzers als ze hun eigen nederigheid daarnaast ook nog eens vinden, sterke zielen met een grote draagkracht die zich klein durven op te stellen, dat schept onze nieuwe wereld.

In tweelingzielen en soulmate relaties wordt deze authenticiteit bereikt met loskoppelingen, je geeft daarmee de ander zichzelf terug, ik heb dit zelf twee keer ondervonden en als je echt jezelf wilt terug vinden is dat iets wat enorme uitkomst kan bieden. Meer daarover in de workshop op 26 februari.

 

Om niet af te haken over de patronen die we doorbreken, dit zijn dingen als; relatiepatronen hoe we dachten dat die "horen te zijn", opvoeding van kinderen, leef en werk methoden die tot nu toe normaal worden, omgang met dieren en voeding, omgang met het leven. Alles is zo "normaal" geworden, omdat men "niet beter weet" en werkelijk een gemiste kans als je het mij vraagt. Er valt nog zo veel te verbeteren in de wereld en laten we nou alsjeblieft beginnen met ons eigen gedrag. Niemand is beter dan een ander en geef toe dat leeftijd er in een relatie weinig toe doet maar alles gaat om dat je van elkaar houdt?  voor wie zou jij je leven geven? vertel die mensen dat je van ze houdt voor je aan hun graf staat met spijt en schuldgevoel. We mogen allemaal leren dat we leven in het 'nu' en elke gemiste kans er eentje is die je altijd kan herstellen, wat er ook is gebeurd. Mensen zijn kwijt wat liefde is door de harde en harteloze maatschappij waarin we leven, dat harde harteloze vindt je overal terug in de indoctrinatie die al bij de kleinste kinderen op school begint. Je leert "hoe dingen horen", daar gaat het al mis. Het altijd alles in hokjes plaatsen, het altijd willen overtreffen met wat je doet en andere dat ook leren, dat alles draait om geld en prestatie en daarmee manipulatie. Het zijn allemaal zaken die we collectief "moeten" loslaten, het is namelijk aan niemand gevraagd of diegene wilt, transformatie overkomt je. En het begint op het loslaten van je eigen structuren van dingen die je dacht dat waren, gewoonten die misschien niet zo goed zijn en het uitdrukken van je gevoelens naar buiten toe. Wat kan jij anders en beter doen?

Meestal begint dit proces pas echt op moment dat je iemand moet loslaten waar je zielsveel om geeft, daarom werken tweelingziel en soulmate processen zo goed als katalysator in dit proces, omdat je de liefde hebt gevoeld wil je er alles voor doen om het terug te krijgen. Je gaat in principe voor de ander aan het werk in eerste instantie, totdat je meer overkomt en je het idee hebt dat er niks meer van je leven over is. Je wordt tot op het bot uitgedaagd om dingen anders te gaan doen. "Pas als een mens echt niet anders kan dan veranderd de mens pas" - uit de film; The day the earth stood still.

Dus als je het zo bekijkt is dat ontzettend slim van het universum, het neemt je alles af tot er niks meer over is. En dan, dan krijg je ruimte om dingen opnieuw op te bouwen en misschien ben je dan toch een van die gelukkige die dat met de liefde van zijn leven mag doen, maar niet iedereen heeft dat geluk. Maar dat is een latere fase in dit proces, wederom mooi onderwerp voor een ander blog. Ik blijf graag even bij deze stof.

 

 

Van losbreken naar authenticiteit

Los van banden en structuren ontstaat er een nieuwe ruimte  in ons leven, eentje waarin we eindelijk adem krijgen. We voelen namelijk de druk van de maatschappij niet meer op onze schouders drukken, we 'moeten' niet meer. We gaan leren om zelf ons leven in te richten op een manier waarin we vol in onze passie kunnen leven, leven met waar we van houden en doen wat we het liefste de hele dag doen. Op die manier komen we in onze missie, de taak die we hier hebben vanuit onze individualiteit Ons persoonlijke zielscontract 

waar vanuit wij functioneren komt hier naar voren. Wanneer we veel loslaten komt ook het karma gelijk in werking, het negatief karma wat nodig is om op te ruimen. Door ons persoonlijke karma op te ruimen helpen we tevens het collectief en zo ontstaat het welbekende sneeuwbaleffect, transformatie is geen keuze, het overkomt je. En gelukkig maar, anders was er protest geweest dat het 'te zwaar' zou zijn, in dit opzicht bestaat er geen vrije wil. Alle ouderen zielen nu op aarde (starseeds oa) worden gepusht hier doorheen te gaan, iedereen, ook andere rassen. :)

 

Veel mensen zitten nu in een opstap fase naar de werkelijke missie, dat zijn de mensen die nog er nog niet aan toe zijn hun eigen diepte onder ogen te komen (schaduwen/ego) maar wel al een dienstverlenende functie hebben en op eigen benen staan voor een belangrijk deel (zullen in 2019/2020 daar pas mee starten). Dit deel mag nog losser komen en naar de werkelijke missie groeien, deze zielsafspraken worden vanaf 2023 heel serieus en dan begint hun ware missie, de voorlopers lopen in 2019/2020 in voorbereiding naar wat er voor 2023 moet gebeuren op grote schaal. (ook daar later meer over).

 

Wanneer dit dus allemaal gebeurd en de loskoppelingen compleet zijn kunnen we naar een volgende fase van deze door het universum achterlijk groot opgezette missie gaan. Veel mensen zijn het hier misschien niet mee eens, maar als je er meer over wilt weten kom naar mijn workshop toe, dan zal ik je daar meer over vertellen.  Ik weet dat er veel angst is voor het loskomen maar het is puur een angst voor het onbekende, dat is begrijpelijk. Maar tot nu toe hoor ik niets anders dan dat andere mensen meer rust ervaren in hun proces, ik zelf ook. Het is een verademing en geeft echt ruimte om echt jezelf te vinden zonder dat een ander jou weer in een bepaalde vorm probeert te duwen. En dat is nu net zo belangrijk om onze eigen kracht terug te vinden, we mogen onze eigen vorm aan nemen. Zolang je in de energie van de ander zwemt gaat dat echt niet lukken. Dat legt bewust al dan niet onbewust beperkingen op en dat willen we nou juist niet meer.

 

In je eigen authenticiteit ben je vrij van banden, los van andere zielen en spreek je uit wat je voelt, weet en bent vrij om te bewegen in alles wat je doet. Men streeft naar vrijheid maar kent de hele betekenis van het woord gewoonweg niet, de meeste mensen leven in hun eigen psychische gevangenis waarin dingen 'niet kunnen'. Zich niet bewust van de oneindige krachten in het universum en zelf scheppend vermogen. Dat kunnen we alleen maar ontdekken als we geloven in onze eigen magie en kracht, zolang we niet 'onthechten'  uit andermans ideeën kunnen we dat nooit ontdekken. Zolang we denken in tekorten en veiligheid, denken we in grenzen in plaats van in mogelijkheden en dat is de eigen gecreëerde gevangenis. 

 

 

De kracht van individualiteit

De reden van het verbreken van de relaties, verliezen wat je dierbaar is en het gevoel hebben dat alles je wordt afgenomen. Daarin leer je jezelf pas echt kennen, hoe ga je om met verlies wat je wel moet verwerken? hoe ga je om met andere mensen als ze je verlaten? vindt je het zelf wel waard om gezien te worden of om je niet meer depressief te voelen? wat doe je hier allemaal mee?

Je leert dat het leven niet om geld draait als je het niet hebt, je leert dat je niemand nodig hebt als je leert om jezelf op te lappen en rust te geven op het juiste moment. Je leert dat als je niet gezond leeft of niet naar het universum luistert je zomaar een paar keer in het ziekenhuis terecht komt door een ongeluk of een voedselvergiftiging. De boodschappen zijn veelal heel helder, maar luisteren kunnen mensen over het algemeen niet zo goed en ze zijn te koppig en trekken hun eigen plan, vinden het dan raar als er dingen misgaan. Die dingen die misgaan vallen onder het geactiveerde karma (ook) en bevatten lessen waarin we leren om beter te luisteren. Als we ons meer spiritueel zouden ontwikkelen zouden die dingen tot het verleden kunnen behoren. Het leert ons wat we zijn en waarom nederigheid belangrijk is. (controle loslaten, dus ook weer loslaten)

 

 

Als je helemaal alleen bent en voor je gevoel alles mis gaat en je alles kwijt bent, je gaat voor je gevoel duizend doden langs en kijkt de duivel in de ogen. Dan ben je echt goed op weg, het is allemaal niet zo fijn. Maar hier vanuit krijg je je eigen individualiteit terug, je leert letterlijk niemand nodig te hebben in tijden van crisis. Precies wat het universum je wil leren, ze willen dat je ze vindt. Vindt je eigen spirit, walk your own pad. Door de rode draad te vinden, de bron van alle gebeurtenissen in je leven kom je uit bij je eigen spirit, jou kracht en jou authenticiteit. En dan kan je met opgeheven hoofd, toch nederig jou taken vervullen.

 

Van authenticiteit naar de kracht van vereniging

De paradox van het loslaten en je eigen kracht terug vinden, is de kracht van vereniging. Iedereen heeft namelijk zijn eigen talenten en sterke en zwakke punten. Zo kan het zijn dat de partner voor het leven jou precies aanvult op dingen waar jij moeite mee hebt en op die manier kan je een perfect team vormen. Veel lichtwerkers en sjamanen kiezen ook voor samenwerking vanuit het principe dat iedereen weer ergens anders heel goed in is. Op deze manier ontstaan er straks zelfvoorzienende community's en andere samenwerkingsvormen, het is de toekomst om zelfs met een soort van ruilhandel gedachten; 'jij doet iets voor mij, dan doe ik iets voor jou' principe. Aangezien in dat opzicht geld er toch weinig toe doet.

 

Je merkt al naarmate dit blog verder volgt dat alle aangeleerde structuren die ik eerder omschreef totaal geen dienst meer doen. En dat is precies de bedoeling ook. Dit is geen illusie, de wereld is op dit moment op een razend tempo aan het veranderen, niet alleen in energie maar in alles wat er op deze kleine aardbodem gebeurd. Er gaat veel gebeuren wat vele huishoudens op z'n grondvesten zal doen schudden, denk vooral niet dat jou niets overkomt. Want iedereen krijgt er op een bepaalde manier mee te maken en je kan net zo goed morgen een auto ongeluk krijgen en er niet meer zijn, wees dus bewust van wat je doet, uitdraagt en doet elke dag van je leven. Jij kunt het verschil maken, alleen maar jij. Door bewust dingen los te laten en je niet zo vast te bijten in hoe je denkt dat dingen horen te zijn, want dat kan je echt vergeten, je moet het gewoonweg vergeten. Want wat vandaag waarheid is, kan morgen totaal onbelangrijk zijn of zelfs niet meer bestaan!!!

Transformatie is een pijnlijk en zeer noodzakelijk proces om ieders vibratie te vergroten en hoger bewustzijn te ontwikkelen, voor jezelf en daarna de medemens. Sta op, wees daadkrachtig en laat los wat je niet meer nodig hebt.

 

We komen wel weer samen in een nieuw mooier hoger bewustzijn. Loslaten is eng, maar de enige weg tot een echt onvoorwaardelijk liefdevol samen komen. Daar tegenover is de hel tegenkomen in jezelf, echt de moeite waard.

Laat los, leer je karmische lessen, kom herboren terug...

 

Ahe

 

Volgend blog over de volgende fase in transformatie, karma en karmische lessen en de werking daarvan

Specifieke blogs over tweelingzielen op www.tweelingzielenhealing.nl