· 

Universele liefde 02; De taak van de man(nelijke energie)

Zoals beloofd na voorgaande blog over de vrouwelijke energie en haar taak in het grote geheel, wil ik het nu hebben over de man(nelijke energie) en zijn taak in het geheel. Dit blog.

Grappig genoeg kwam ik deze week tijdens deze intentie om dit blog te gaan schrijven diverse berichten tegen die verwijzen vanuit de vrouwelijke energie te weten wat de mannelijke energie nodig heeft om te kunnen gedijen. Ik heb zelf ook even de tijd gehad om te doorvoelen naar mijn verbindingen om te voelen hoe het daar is. Ik voel letterlijk wonderen gebeuren en ik ben bereid deze met jullie te delen. Niet alles wat heb ik gevoeld berust in deze verlichting en wonderen, helaas is er voor een groot deel ook nog veel pijn gaande.

Bij de vrouwelijke energie verwees ik met name naar een basis energie waarin de mannelijke energie kan transformeren. De mannelijke energie is op een heel ander niveau aan het transformeren en kunnen we beter spreken van een nieuwe opening.

 

Het hart openen

Het proces van de mannelijke energieën (dus ook dat deel in het vrouwelijke, soms minder hardnekkig aanwezig maar toch echt aanwezig) berust in het leren gaan staan van zijn kwetsbaarheid. De vervormde energie die de mannelijke energie heeft aangenomen afgelopen eeuwen berust hem met name in het wegdrukken van gevoel, ontkennen van gevoel en het op gooien van een muur naar de buitenwereld om zichzelf te beschermen. Veel thema's die berusten in zelfbescherming, overmatig vlucht gedrag en verslavingsgedrag spelen hierin een grote rol. Vluchten uit relaties die ons raken en de diepe gekwetste pijndelen uit het verleden omhoog triggeren worden slinks ontlopen door zich volledig te storten in het werk en andere activiteiten om maar niet in het gevoel te hoeven komen of te kijken. Het zit in het overlevingssysteem van de mannelijke energie om op deze manier met deze pijn om te gaan. Heel lang kon het ook zodanig worden ontweken, maar de steeds hogere stijgende frequenties dwingen tot inkeer. Alle shit wordt feitelijk omhoog getrild door de aardefrequentie en natuurlijk helpen soulmate/tweelingziel verbindingen, de vrouwelijke energie hierin ook een handje mee. Met liefde wordt de mannelijke energie ondersteund zodat hij makkelijker tot de juiste inzichten kan komen en deze oude gekwetste pijn kan helen en de moed kan opbrengen om toch in zichzelf te keren.

Het openen van het hart van de mannelijke zijde gaat momenteel met vallen en opstaan. Af en toe staat het wagenwijd open vol om te ontvangen om vervolgens als het genoeg is, gelijk weer terug in zijn schulpje te kruipen. Hij toont feitelijk aan dat hij bezig is met het verwerken van wat hij de vrouwelijke zijde aan pijn heeft gedaan, bekend schuld en spijt en tast even met de tenen in het water om te voelen of de temperatuur al geschikt is om voorzichtig (in het water te stappen) de connectie weer aan te gaan. Als hij echter voelt dat zij ofwel in haar mannelijke energie schiet omdat ze gelijk wordt getriggerd door zijn aanwezigheid, ofwel hem weer vastklampt, of negativiteit naar hem uit en hem niet kan loslaten, heeft hij alle reden om nog even tijd voor zichzelf te nemen. Op deze manier is de mannelijke energie zodanig vaak gekwetst, bedrogen en pijn gedaan dat hij die stap niet nog eens waagt en geef hem eens ongelijk?

 

Het proces van de mannelijke zijde is heel anders dan dat van de vrouwen. Mannen gaan niet zo snel het gesprek aan als de vrouwen, leven hun proces liever in stilte in hun eigen soms zelfmedelijden. De pijn collectief gezien is heel erg groot en bevat zeer veel negatieve energie nog steeds. Ik voel veel boosheid, angst voor misbruik en enorm veel verdriet. Voor sommige mannelijke energie is dit een nog onbewuste laag in hen om dieper in te mogen zakken, maar veelal zitten er al meteen op de eerste laag veel negatieve entiteiten die letterlijk als blokkade fungeren om verder te kunnen gaan en ik voel dat veel mensen zich dit niet bewust zijn van zichzelf. Naar aanleiding van het invoelen voor ik dit blog ging schrijven heb ik op facebook de volgende tekst achtergelaten. Dit betekend natuurlijk niet dat dit bij iedereen zo is, maar het maakt wel een groot deel uit van deze energie. Deze blokkade opheffen is de enige manier om dieper tot jezelf en je gevoel te komen, want ook dieper dimensies in gaan in jezelf, spirituele ontwikkeling, wordt hiermee tegen gegaan.

 

Spirituele ontwikkeling aan de mannelijke zijde berust voornamelijk in het openen van het hart, erkennen van zijn emoties en op diepere lagen zichzelf verkennen. Ook mannelijke energie reist veel af door de dimensies heen om zijn vrouwelijke energie daar weer te ontmoeten, vanuit die lagen onder meer krijgt hij ook ondersteuning van zijn vrouwelijke deel die op dit moment redelijk goed gecentreerd is en in staat is beider energieën te supporten op de reis die er samen gemaakt wordt. Eigenlijk een cadeautje voor allebei. En het is niet erg als de mannelijke energie weer even besluit om terug te trekken, het is een zware taak om zoveel onderdrukte energie te verwerken, bovendien moet daarvoor ook nog eens de vrije wil zijn om dieper te gaan en zijn kwetsuren echt serieus aan te pakken. Zolang hij daarvan blijft weglopen kan de vrouwelijke energie weinig voor hem betekenen. Voor beide partijen van belang om rekening te houden met elkaars wensen en deze hoe dan ook te respecteren. Vrouwelijke energie wil niets liever dan haar mannelijke deel ondersteunen, de vraag rijst dan ook op dit moment, hoe kunnen wij vrouwen, jullie mannen steunen? Veelal blijft dat antwoord uit, omdat wij het wel weten diep binnenin ons en de mannelijke energie het moeilijk vindt om te verwoorden. Omdat zijn hart openen voor hem tenslotte al een sprong in het diepe is en al een hele opgave voor hem om dat in goede banen te leiden. Mocht hij zijn weg daar wel in gevonden hebben, is het al een kunst zijn eigen gevoel te verwoorden en te weten wat hij er zelf mee aan moet. Het zou de vrouwelijke energie in de natuur liggen om hier de juiste zorg te geven, als zij het weet zal zij er naar handelen. En ook dat is een kwestie van lessen leren die er vallen te leren van de mannelijke energie naar de vrouwen toe, voor de vrouwen en de mannen. En dat brengt ons gelijk op de samenwerking en de communicatie.

 

Samenwerking en communicatie

Een lastig onderwerp voor de mannelijke energie is goede communicatie. Iets wat eerder nooit zo heel noodzakelijk was maar nu een hoofdonderwerp lijkt geworden te zijn. Veel mannelijke energie kampt met moeite om grenzen te stellen, naar zijn vrouwelijke zijde maar ook naar bijvoorbeeld klanten in zijn bedrijf of op zijn werk richting zijn baas. Hij heeft moeite met het uitspreken van zijn waarheid en gevoel en gebrek aan communicatieve vaardigheden maakt het hem er niet makkelijk op. Veel karmische lessen voor deze energie liggen dan ook in het leren uitspreken en grenzen stellen. Grenzen stellen om zichzelf niet voorbij te lopen en dus aan te voelen wanneer het tijd is om rust voor jezelf te nemen, maar ook grenzen trekken in wie en wat laat je over je heen lopen in dagelijkse situaties. Wie misbruikt jou goede energie en daden? wie loopt er met je weg? dat zijn dagelijks terugkerende thema's, praktisch gezien maar ook emotioneel, want wie laat jou wel of niet in jou waarde? zien mensen jou waarde wel?

Allemaal spiegelingen van de buitenwereld die de binnenwereld tonen, erken jij zelf je waarde?  weet je wel wie je bent en wat jou eigen potentieel is?

Wie zichzelf niet goed ziet staan heeft moeite om grenzen te stellen (want je bent het toch niet waard), heeft moeite om te communiceren want mensen snappen toch wel dat jij niet alles kan? Je bent veelal onzeker over wat je waard bent, wie je bent en wat je kan en/of aankan.

 

Weet; De man behield zijn eer door te zwijgen, praatte hij toch, werd hij onthoofd of opgehangen.

 

Vanuit dat is deze angst tot uitspreken ontstaan en daarin ligt tevens zeer veel ongeuite woede, woede die eigenlijk de oorsprong heeft in verdriet, pijn vanuit zelfbedrog dat je op deze manier aan je einde bent gekomen. Voor de mannelijke energie is dit de achterliggende reden van al deze gevoelens die getransformeerd mogen worden. En lieve mannen, weet dat wij vrouwen deze cyclus van pijn hebben doorlopen vanaf 2016 tot ongeveer 2017, weet dat wij jullie pijn kennen. En ons best doen vanuit onze liefde voor jullie om dit volop te ondersteunen.

 

Dat brengt ons ook tot de samenwerking. Het jaar 2019 is het jaar waarin beide energieën open staan tot samenwerking. Wanneer de mannelijke energie de moed heeft verzameld om zijn pijn onder ogen te komen (omdat het haar schuld niet is, tevens niet hetzijne) komt hij min of meer weer uit bij zijn vrouwelijke energie en drang tot heling, drang tot het goed maken met zijn vrouwelijke soulmate/tweelingziel. Mits de vrouwelijke zijde er voor heeft gekozen ruimte te geven, los te laten en te ontkoppelen zodat beide meer individueel zijn gaan functioneren. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, weet dat alles draait om jou eigen authentieke kracht en dat alleen maar ontkoppeling dit kan bewerkstelligen. Je komt pas samen als je beide in staat bent je authentieke kracht in het hart te erkennen, ook vrouwelijke energie die mee heelt in deze mannelijke energie in haarzelf zal tevens tegen een gevoel van vrij willen zijn aan lopen. Iets wat de mannelijke energie al vanaf het begin verlangt. Je kunt elkaar alleen maar vrijheid geven door los te koppelen en een tijdje volledig afstand van de situatie te nemen. Dat is tevens waarom de mannelijke energie zelf zijn eigen weg zoekt, de vrouwelijke energie wil een emotioneel onafhankelijke man, maar dat kan alleen als zij zelf in haar eigen kracht fungeert en de mannelijke energie niet meer in de weg zit in zijn eigen groei.

 

Waaruit bestaan de groeipunten voor de mannelijke energie op dit moment

- Angst tot uitspreken in gevoel en wensen naar buiten - moed nodig en zelfvertrouwen om dit te overwinnen

- Onzekerheid over het Zelf

- Kracht tot autoriteit vinden

- Moed nodig om diepere heling te aanvaarden

- Zijn eigen vrouwelijke krachten omarmen en opnieuw mee verbinden

 

Welke thema's liggen hierin?

- Onzekerheid

- Wantrouwen

- Angst voor misbruik

- Niet aan durven kijken diepere lagen in het hart

 

Hoe er mee om leren gaan?

- Bereid zijn hulp aan te nemen

- Accepteren en aankijken pijn diep binnenin

- Bereidheid om blokkade tot groei te doorzien/verwijderen

- Omarmen vrouwelijke energie in zichzelf

De weg dieper naar binnen is de enige oplossing om verder vooruit te komen.

 

Taak van de mannelijke energie

En dat brengt ons tot de taak van de mannelijke energie in het hoger bewustzijn. Het lijkt misschien alsof de mannelijke energie afschilder als minder, maar dat is helemaal niet waar. Er is wel een deel wat zeker meer spirituele ontwikkeling nodig heeft, maar weet dat er voldoende manieren zijn om dat te verwerven. De mannelijke energie heeft een ander proces dan het vrouwelijke schoon maar is zeker niet minder. De man verwerkt dingen anders als zijn vrouwelijke deel, dingen die voorheen door de vrouw als lastig werden bestempeld, maar een kwetsbare man is waarvan de vrouwelijke energie droomt. En daarom opent de ontwaakte man toch echt zijn hart voor haar, mits zij zijn verwerkingsprocessen maar begrijpt, er de ruimte voor geeft en op z'n minst als ze niet begrijpt, dan toch respecteert. Dat is wat de mannelijke zijde verwacht van ons vrouwelijke energie.

 

En dan, als dat netjes wordt gedaan en wordt doorlopen. Dan is de taak van de mannelijke energie toch echt om vanuit zijn gelijke krachten, innerlijke kracht, de vrouwelijke energie te ondersteunen op haar missie. En hij? hij zal daarin al snel ook zijn missie vinden. Eerst in het mee flowen op haar succes zal hij al gauw zijn aanvullende kennis en taken gaan zien wat hij er nu te doen heeft. Zolang hij zichzelf te min vindt zal zij hem tonen wat zijn beste kwaliteiten zijn en de functie van zijn aanwezigheid zal al snel duidelijk worden. Want zowel man als vrouw, bekleden als een eenheid tot slot de missie samen.

Hij ondersteund in eerste instantie, maar trekt al snel zijn eigen plan en eigen missie aan en zal net als zij van hetzelfde succes genieten. Ook mannen zijn hele goede healers, earthkeepers en storytellers, wijze mannen met toverstokken die vol passie hun vrouwen beschermen tegen dingen waar zij soms geen oog meer voor heeft. De mannelijke energie is de beschermkracht, de strijder in een on-uitgevochten battle met zijn eigen demonen om er vervolgens vol licht uit te groeien en te stralen aan haar zijde.  En zij ziet niets liever dan hem als haar minnaar, als goddelijke liefde stroomt dan is het tussen deze twee. Een voorbeeld voor de nieuwe wereld. Dat mag hij nooit vergeten en zal hij nooit vergeten.

Hij zal haar dragen over de hoogste bergen en tillen over hindernissen die in eerste instantie voor haar te hoog waren, hij zal zijn taak als strijder voor haar energie en zijn eigen liefde nooit opgeven, zijn geluk is haar geluk. Door zich in samenwerking met haar te voegen krijgen ze beide een extra baken, 1 +1 = 3 Hij zal gecomplementeerd worden in zijn laatste verloren energie, zijn kracht hervinden en doen wat hem te doen staat.

Zonder haar zou hij nooit zo ver kunnen transformeren, zonder hem had zij nooit de kracht gevonden om hem nu vanuit licht te leiden. En hij beschermd, draagt, ondersteund en verbind zich met het geheel tot een samensmelting van het geheel zal plaatsvinden. De mannelijke energie heeft de belangrijke taak de nu nog open onafgemaakte cirkel van deze cyclus te voltooien. Het heel te maken van het geheel van een nieuw werkend universum. Hij kan dit sluitstuk alleen maar bekleden zodra hij bereid is zijn eigen krachten te erkennen en zijn mannelijke ontwaakte essentie de wereld in te zetten. Hij is de kurk van de fles, het laatste puzzelstukje, verantwoordelijk voor het af kunnen ronden van de vrouwelijke en mannelijke processen. Door zijn aanwezigheid gaat de deur naar een geheel nieuwe wereld en een nieuwe dimensie van leven open. Dat wat de vrouwelijke energie geopend en geplaveid heeft, zal de mannelijke energie tot slot afmaken, er berust hem slechts de mogelijkheid om dat zo zuiver mogelijk te doen.

 

Liefde, licht en kracht

Nuria

 

Hier vindt je alle blogs over tweelingzielen&soulmates