· 

Energie voor 2019 - Opening en integratie

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een energieverslag heb geschreven, maar mijn spirits roepen mij weer.

Het einde van 2018 is een intense en voor velen een keiharde realiteit, we herhalen alle onderwerpen nog even die we dit jaar tegen zijn gekomen in ons systeem, we ruimen de resten op van alles wat we zijn tegen gekomen. We worden geconfronteerd met de keuzes die we dit jaar gemaakt hebben en we voelen veelal pijn, schuld en zien onze eigen vicieuze cirkels onder ogen. Ik niet alleen, ik zie vele lotgenoten die door precies hetzelfde proces gaan als ik.

De vervormde mannelijke energie die eeuwen lang heeft standgehouden wordt zich nu bewust van zijn daden, de kracht waarmee het al onze levens heeft beheerst. De onderdrukking, angst, manipulatie en boosheid en de daaruit voortkomende teleurstellingen berusten allemaal in de mannelijke energie. In vrouwen en in mannen spelen beider energieen een grote rol op het hoe reageren op situaties, wordt er weer vanuit oude angst gehandeld? of wordt er nu vanuit de vrouwelijke zachtheid rustig op de situatie gereageerd?

 

Sinds augustus/september 2018 is er op grote schaal steeds meer ontwaking gaande, steeds meer mannen en vrouwen belanden in een transformatieproces.

Het begin wordt veelal niet herkend, wel erkend men in veel emoties te zitten en ontzettend veel verlies gevoel te ervaren. Dit gaat meestal gepaard met een burned-out en psychische trajecten. Als er geen burned-out is heeft men in het begin van een transformatie een gesloten hart, wil graag alleen zijn en erkend de binding kwijt te zijn met zijn/haar gevoel en ook met de natuur en alles wat leeft. Weet als je dit ervaart dat je in een hunkering zit terug naar wat jij oorspronkelijk bent. Dit zijn kenmerken van het 'jezelf kwijt zijn' en dat klopt ook want je mag je nu weer herinneren wie jij bent, zonder alle trauma's die je hebt opgelopen door de onderdrukking van de vrouwelijke energie door de eeuwen heen. De vrouwelijke energie mag wakker worden in zowel de mannen als de vrouwen. Belangrijk is dat je een weg vindt in je emotionele gevoelens en bereid bent onder ogen te komen wat jou pijn doet en wat als verlies voelt. Ik werk zeer veel met dit soort verliesgevoelens en kan met jou samen ophalen wat je kwijt bent zodat je je verlies gevoel kwijt raakt en je weer een compleet mens gaat voelen. Dat je weer opnieuw jezelf kunt zijn, van daaruit vindt je de binding terug met wie jij echt bent, de natuur en het leven.

Dit gebeurd nu op zeer grote schaal en er komen elke week steeds meer mensen bij, je hebt hierin eigenlijk geen keuze en weinig te willen, als jij dit nu dient mee te maken dan maak je het gewoon mee en er is geen weg meer terug. Voor niemand.

Dit heeft ermee te maken dat je door dit proces je bewustzijn vergroot en je van daaruit dat ook weer bij anderen mensen kunt doen, als een olievlek verspreid het zich over de aarde en er is niemand die aan deze uitzuivering ontkomt.

 

2019 het jaar van de integratie

2018 is een heel intens jaar en zal het zijn tot de laatste snik, we hebben veel keuzes mogen maken, soms zelfs herhaaldelijk. Deze keuzes zijn een bodem voor de komende twee jaar, we hebben zaadjes gezaaid voor nieuwe veranderingen. De oude weg die we gewend waren te leven, daarin zijn we allemaal nog even flink door elkaar geschud. Eind 2018 is een voleinding van zes jaar transformatiejaren volgens de Tzolkin Maya kalender, vanaf 2012 tot nu is er ontzettend veel gebeurd. Veel mensen zijn hun tweelingziel en vaak ook soulmate tegen gekomen en hebben daarmee de nodige transformatie ervaren, veel zijn er ook inmiddels los van elkaar verder gegaan en ervaren steeds meer vrijheid in het leven. Andere blijven nog hangen in de connectie en krijgen in 2019/2020 nog te maken met het loskomen van dit partnerschap. Het heeft veel mensen afgeschrikt, maar dat is volledig onnodig. We dienen zelf op eigen benen te staan en niet meer afhankelijk te zijn. Veel hebben een taak om de mannelijke energie van de soulmate of tweelingziel naar het licht te leiden, maar voor dat dat mogelijk is dient de connectie volledig los te staan van elkaar.

Tot en met 2020 zullen steeds meer koppels hiermee te maken krijgen, uiteindelijk zal alleen maar onvoorwaardelijke liefde over blijven en wat dat in het fysieke leven betekend is voor iedereen weer anders.

 

In 2019 zullen we allemaal meer overzicht krijgen in de mogelijkheden in het nieuwe leven en we komen volledig los te staan van elkaar en juist door er voor elkaar te zijn kunnen meer mensen als spiegel voor je dienen. Je bent niet meer afhankelijk van het partnerschap, maar alleen nog maar van jezelf. Het is het eerste jaar waarin we het geleerde mogen integreren, we mogen het eigen maken in onszelf en delen met de mensen die op ons pad komen. Natuurlijk zullen we sommige lessen nog moeten leren maar het belangrijkste is dat we vrij zijn en op ons zelf zijn, we ervaren de vrijheid in het alleen-zijn en hebben geen verwachtingen meer naar andere mensen toe. De mensen die dit gevoel nog niet zodanig beleven zullen nog wel flink door elkaar geschud worden omdat transformatie een natuurlijk proces is en er weinig zelf valt te willen. Lessen die je in 2018 nog niet hebt geleerd terwijl er kansen genoeg voor waren, komen in 2019 nog eens dunnetjes terug. Wees hoe dan ook bereid je diepste angsten onder ogen te komen en voor geen enkel gevoel te wijken, want je maakt er je eigen leven slechts moeilijker mee, geef mee in wat jou wordt gegeven en volg je gevoel. Wie nog te veel rationeel blijft denken zal het onderspit gaan delven, lessen worden duidelijker voorgeschoteld. Beland je weer in dezelfde vraagstukken in jezelf? dezelfde emotionele dissonantie van de wereld? loop dan nu eens een ongebruikelijke kant op, doe dan nu eens iets anders wat je anders zou doen. Je zult zien dat een nieuw pad oplossingen zal bieden, maar die zal je pas zien als je daadwerkelijk die stap zal zetten. Bestemming blijft meestal onbekend, totdat je de eerste stappen in die richting gaat zetten.

 

Mannelijke en vrouwelijke energie

Met mannelijke en vrouwelijke energie doel ik niet specifiek op de man of op de vrouw, iedereen draagt beide segmenten in zich. Bij soulmate en tweelingziel koppels komen deze kenmerken ook sterker naar voren inzijnde hun situaties. Eigenlijk wil ik het niet meer hebben over deze vormen, ik praat nu liever over mannelijke en vrouwelijke energie dan blijft het voor iedereen duidelijk, het is tenslotte een universeel gegeven op dit moment.

 

De vrouwelijke energie zit in een diepe vorm van haar ontwaking en zal in 2019 meer naar voren komen om haar kracht te tonen. Zij draagt de kracht tot eenheid in zich en tot het verbinden met het spirituele in onszelf. Er zal een verdieping komen in alles wat we al gevoeld en gezien hebben, de kracht van de vrouw zal een sterkere stempel in zich gaan dragen. Ze komt meer naar voren en zal meer invloed uit gaan oefenen, moeder aarde draagt zorg voor deze energie. Verbind je met haar als je leiding wilt in je vrouwelijkheid. Een wedergeboorte vindt plaats en vanuit haar schoot is er plaats voor (her)opvoeding, geborgenheid en liefde, mits je haar toelaat.

Voor de mannelijke energie betekend het dat hij de kwetsbaarheid meer mag erkennen alleen dan kan hij haar geborgenheid en liefde opnieuw toelaten, zijn hart openen voor haar vrouwelijke koestering.

Ook als hij er nog niet aan toe is kan zij hem mits zij haar emotionele krachten kan beheersen, hem zachtjes koesteren. Van daaruit zal een gevoel van veiligheid ontstaan, dat zal betekenen dat er meer vrouwelijkheid in de wereld naar voren zal komen die de mannelijke kant doet herinneren aan zijn moeder en haar geborgen veiligheid.

Als hij zich veilig voelt kan hij veilig oversteken vanuit de veilige brug die zij naar hem neer heeft gelegd, vertrouwen vindt hij erg moeilijk maar zij blijft netjes op gepaste afstand om hem op te vangen wanneer hij daaraan toe is.

De mannelijke energie gaat in 2019 door een soort reset, eind 2018 is hij tot ontdekking gekomen dat het hem niet langer helpt om niet eerlijk te zijn in zijn gevoel naar zichzelf. Daar komt veel spijt en schuldgevoel vandaan, zijn ego/rationele denken verliest letterlijk terrein in deze voor hem onveilige voelende energie. Aan hem om nu naar voren te komen, de wil om zijn oorspronkelijke pijn te helen is groot, zolang hij niet erkend wat zijn gevoel van hem vraagt blijft hij in de veilige comfortzone zitten en denkt er niet aan om eruit te komen. Tot hij begrijpt dat hij zijn vrouwelijke en zachte kanten mag erkennen en daar de kracht van in mag zien. Zij zal geduldig zijn, zij zal hem de ruimte blijven geven tot hij haar geplaveide paden ook durft te belopen.

Hij kan haar liefde niet beantwoorden zolang hij zijn eigen zielsverlies en pijnen niet daadwerkelijk onder ogen durft te komen, niet door durft te zakken om alles te doorleven, hij mag erkennen wat hij nodig heeft alvorens hij verder kan gaan met zijn transformatie. Wat hij nodig heeft om zijn gevoel weer tot oorspronkelijke ongeschonden staat te krijgen. Hij mag erkennen dat zij hem nooit pijn heeft willen doen, zien dat ook zij handelde vanuit haar vervormde mannelijkheid, dat wat hem afgestoten heeft. Zij mag zichzelf vergeven voor de gedane daden vanuit die energie, hij mag inzien dat zij in energie nog niet bewust genoeg was om te weten dat ze hem pijn deed. Zij zat tenslotte in dezelfde pijnstukken als hij , alleen zij handelde door haar emoties in de strijd te gooien waar hij handelde vanuit boosheid en angst en de deur dicht gooide.

Door afscheid te nemen van elkaar eind 2018, heeft men de weg vrij gemaakt door een deur te sluiten naar een oud energetisch verleden vanuit de mannelijke pijnstukken.

Vanaf 2019 begint er een nieuw hoofdstuk waarin hij meer zachtheid in zichzelf zal aanraken en de kracht van de vrouw leert kennen, hij in zichzelf maar ook in de vrouwen buiten hem om.

We krijgen nieuwe kansen in een nieuw perspectief om onze gevoelens uit te spreken van man tot vrouw en vrouw tot man, om hernieuwd en neutraal open voor elkaar een nieuw leven te scheppen. De mannelijke zijde zal een andere vorm van heling aangaan met zichzelf en bereid zijn om zijn pijnstukken te helen, zijn emotionele krachten onder ogen te komen. En zij zal hem begeleiden, van dichtbij of van een afstand. Zij zal een lichtje voor hem ophouden en hem de kans geven om zichzelf te leren bewegen binnen deze nieuwe energieeen. In haar schoot zal zij hem ontvangen, ze zal de brug voor hem leggen en laten voelen dat hij niet alleen is.

 

Dit zijn de zaden voor het nieuwe partnerschap en de nieuwe wereld vanaf 2019, het is een geboortejaar van het nieuwe leven en er zullen veel mensen herboren worden en steeds meer de nieuwe energie gaan ervaren.

Veel mensen zullen weten wat ze te doen hebben en een start maken aan de nieuwe missies, veel mensen zullen elkaar onderling gaan helpen en er zullen steeds meer groepen en communitys ontstaan. 

In 2019 zullen de mannelijke en vrouwelijke energie nog niet samensmelten, ze hebben nog een boel te doen om elkaar te helpen. Wel zullen veel transformatieprocessen en gezamenlijke processen een andere vorm krijgen, er zal meer duidelijkheid komen in wat men eerder nog niet wist. De bedoeling van veel partnerschappen zal helder worden en er zullen compromissen gemaakt worden om toch de te helen delen perspectief en ondersteuning te bieden. Veel zal onverwachts zijn omdat het vooral belangrijk is dat we allemaal voor onszelf gaan leven en de partnerschappen leren te laten voor wat het is, hoeveel pijn dat soms ook doet.

Pas zodra het mannelijke deel heel is, krijgen de partnerschappen een nieuwe kans. Daarvoor kan de vrouwelijke energie slechts ruimte en vrijheid bieden zodat hij dat ook echt kan.

 

Verder is het belangrijk om in 2019 niet te  vroeg te juichen, veel nieuwe projecten worden gestart en zelfs partnerschappen. Maar weet dat het een jaar is waarin vooral gezaaid zal worden. Dus verwacht niet meteen een oogst, laat alles voor wat het is en het zal je later in een ander stadium opnieuw toekomen. Ga er vanuit dat de oogst pas op z'n vroegst in 2020 zal plaatsvinden, geef de zaden de ruimte om te groeien.

2019 wordt een traag jaar, de energie lijkt allicht vast te lopen maar zie het als een adempauze en gebruik de rust goed om rustig na te denken voor je aan nieuwe dingen start. Doe dat niet halsoverkop, want je kunt niet terug er wordt nu een toon gezet voor de komende acht opeenvolgende jaren, er zal structuur en zekerheid komen in nieuwe vormen. Laat je niet misleiden door korte termijn aanbiedingen en gedachten. Laat alles los wat geen zekerheid bied.

De grond die nu in 2018 onder de voeten vandaan is geslagen is een bodem voor nieuw leven en allemaal nieuwe beginnen met alles in het leven, gebruik de tijd in 2019 goed om weloverwogen keuzes te maken want je zit er aan vast.

Bij sommige dingen als sommige relaties is dat fijn, maar bedenk je wel even de gevolgen voor je het doet. Als jou hart ingeeft dat je de juiste keuze maakt hoef je het alleen maar aan te gaan en er vol in te springen en dan is het niet erg dat je niet meer terug kunt.

 

Kortom 2019 verwacht een verrassend jaar te worden.

Kies wijs.