· 

Over Karma, karmische lessen, lineare tijdlijnen en parralelle tijdlijnen.

Vandaag wil ik het met jullie over karma hebben. Karma is een onderwerp wat veelal verkeerd wordt geinterpreteerd, namelijk als iets slechts. Het begrip 'karmische lessen' is iets wat daarin thuis hoort. Vaak als ik dit benoem heb ik het gevoel dat het niet wordt begrepen, of maar voor een deel. Ik heb hier eerder eens een artikel over geschreven wat je hier op de website terug kunt vinden. Echter deze artikelen zijn al wat ouder en ik ben wat meer thuis in de stof en kan er wat dieper op ingaan. Ik merk dat er vandaag de dag veel moeite is om dit in te zien voor vele onder ons. Het zijn ook begrippen die het begrip soms te boven gaan en de werking ervan al helemaal. Karma is onlosmakelijk met de ziel verbonden, met alle vorige levens die geleefd hebben en leven en daarom verbind ik hiermee meteen de werking van de lineare tijd en de parralelle tijd. Hiermee kan ik ook meteen verklaren waarom dimensieheling zo belangrijk is en het inzichtelijk maken. 

Ik heb dit jaar veel inzicht gekregen in mijn eigen parrallele levens en karma wat enorm heeft geholpen.

 

 

Karma

Wat is karma precies?  karma kan je het recht tot leven noemen. Karma is energie waaruit wij bestaan en waarom wij bestaan, zonder karma is er geen leven mogelijk. Als wij geen karma zouden hebben dan zouden we geen reden hebben om op de aarde te leren. Iedere ziel heeft karma, negatief en positief. Bij elke ziel is de een leven in een mensenhuid opgebouwd uit karma, daarin liggen lessen verwerkt waarvoor wij hebben gekozen terug op aarde te komen. Iedere ziel heeft zijn eigen lessen te leren, deze lessen worden in het leven verwerkt als bepaalde gebeurtenissen die plaatsvinden. Sommige mensen maken herhaaldelijk hetzelfde mee jaren achtereen, dit is een duidelijk voorbeeld van een karma wat in geval van deze herhalingen een hele harde duidelijke les is, die omdat hij wordt herhaald dus duidelijk niet wordt geleerd. Maar karma kan ook subtieler zijn alszijnde emotionele trauma's bijvoorbeeld, of ziekte, of bijvoorbeeld een psychische afwijking. Karma is altijd aanwezig en tot ons karma is uitgewerkt blijven we leven, daarom is het soms 'iemands tijd nog niet'.

Als iemand plots overlijd of bijvoorbeeld zelfmoord pleegt, dan zijn de karmische lessen nog niet "klaar", zo'n ziel krijgt dan de kans om het in de 4e dimensie af te maken (tussen de overledenen die niet weten dat ze dood zijn of nog wat hebben te doen). Kans is groot dat ze in een volgend leven het dan nog zwaarder krijgen omdat de lessen nu niet zijn opgepakt en degene zichzelf heeft beroofd van alle mogelijkheden om de dingen nu op te lossen. 

 

Karmische lessen

Karmische lessen zijn lessen die berusten in het begrijpen van jouw eigen karma. Karmische lessen zijn niet per definitie negatief, wel is de uiting vaak negatief omdat het universum hiermee probeert een boodschap aan jou duidelijk te maken. Als jij niet luistert zal de boodschap de volgende keer nog duidelijker zijn.

Als jij twee keer door rood rijdt en de derde keer gesnapt wordt met een dikke boete, dan is de boete de boodschap dat je dat toch beter niet had kunnen doen. Als jij iemand uitscheld en kleineert, kan je verwachten dat je dat dezelfde dag of een ander moment van een ander op je bord terug krijgt. Dat is jouw karma, jouw les, dat je sommige dingen beter niet kan doen. Oorzaken en gevolg, actie - reactie. Jij doet iets en het universum antwoord met iets op jouw gedane actie.

 

Wat ik hier boven noem zijn hele basale situaties, maar vaak is karma (en vooral in deze tijd) al afkomstig vanuit een ander leven en dat heb je meegenomen naar dit leven om nu 'af te maken'.

Je krijgt telkens keuzes voorgeschoteld en in die keuzes liggen jouw lessen, als jij steeds de keuze maakt om de andere kant op te lopen dan dat de spiritwereld jou geeft, blijf je steeds weer herhaaldelijk voor die keuze te staan.  Een soort vicieuze cirkel dus. Kies je er voor die keuze dit leven niet te maken, maak je automatisch karma aan voor het volgende leven. En dan klopt het meestal ook dat je het niet direct doorziet omdat je de kern of basis van de gebeurtenis niet geheel overziet.

Deze informatie is beschikbaar via de spiritwereld. Ik heb door naar bijvoorbeeld de voorouders een zielenreis te maken een grondslag van een situatie in kunnen zien. Ik kreeg precies wat nodig was om de situatie hier en nu te begrijpen. En dat is bij heel veel mensen niet veel anders. Al deze informatie ligt opgeslagen in het zielgeheugen en is oneindig en dus altijd aanwezig.

De ziel is hier eerder al geweest, al dan niet linear dan wel parralel in onze eigen levensenergie, in onze "geleefde tijd".  En wanneer deze informatie vrij komt voor ons, dan kunnen we gaan leren hoe we een situatie moeten oplossen.

 

Parralelle en lineare tijdlijnen

De ziel is verbonden met alle richtingen tijd en ruimte die er maar is in het universum. De ziel is multidimensionaal, wat betekend dat het in staat is overal maar dan ook echt overal heen te reizen. Kortom ze is oneindig.

De ziel kiest er voor om als mens te leven en heeft dit vele malen voor je hier en nu was ook gedaan. En al jouw levens zijn als een rode draad met elkaar verbonden en daarom ook nog beschikbaar in deze tijd.

We hebben de lineare tijd, ofwel de 3e dimensie dus het fysieke lichaam van waaruit wij nu dingen beleven. In deze lineare tijd, dus dit leven krijgen we de kans om deze lineare lijn te veranderen door onze lessen te leren om niet weer in herhaling te vervallen als tendens op voorgaande lineare lijnen.  Deze tijd is wat wij oorspronkelijk geleerd hebben de enige werkelijkheid, wat we nu al weten is dat dat niet waar is. Naast deze werkelijkheid hebben we nog andere werkelijkheden, die we niet tastbaar naast ons zien. Dit zijn de dimensies. Andere dimensies die naast ons leven zijn de vierde (daar waar overledenen zijn die niet klaar zijn) en de vijfde (dimensie in deze menselijke wereld)

deze zijn direct beschikbaar via ons astrale lichaam, ofwel energetisch lichaam. Hier reizen we soms heen in dromen, dit zijn dan geen dromen maar uittredingen uit ons lichaam naar een ander bewustzijn.

 

Daarnaast hebben we nog veel meer dimensies en tijdlijnen lopen naast het huidige wat wij nu kennen. Dat zijn parralelle werkelijkheden, deze lopen in een soortgelijke tijd/snelheid als deze waar we nu zijn maar bevinden zich in een ander tijdsbestek en een ander leven. De ziel is aanwezig in alle dimensies tegelijk en op de parralelle tijdlijnen kunnen wij direct contact maken met die andere persoon van onszelf. Wijzelf zijn misschien wel nog 13x parralel aanwezig op andere tijdlijnen dan de huidige die wij nu kennen. 

Dat is mede de reden waarom ik het medicijnwiel loop, deze komt namelijk in al deze tijdlijnen en dimensies om daar dingen te herstellen van onszelf die we eerder misschien niet zo goed hebben gedaan.

We kunnen wel in de vijfde dimensie alles helen, maar als wij zelf op andere tijdlijnen nog steeds dezelfde fouten maken en de energie daar dus nog negatief is. Werkt dat via de ziel nog steeds ongemerkt door naar deze tijd en dus worden er dingen dan nog steeds niet opgelost omdat het gewoonweg niet lukt.

 

Heling en karma toepassen op alle lagen van tijd en ruimte

Heling is niets anders dan inzicht krijgen in het moment van handelen, wat heb je toen gedaan en wat is er toen gebeurd?  vaak geven de spirits dan de oplossing of tools aan je om er voor te zorgen dat je in staat zult zijn alles te doorzien en te begrijpen als het weer gebeurd en anders te gaan handelen in die desbetreffende situatie.

Ik bijvoorbeeld; Ik claim en ik jaag als man vele vrouwen, ik vind dat normaal en ik krijg steeds weer bevestiging dat de vrouw in kwestie dat fijn vindt. In een ander leven ben ik een vrouw, waarin ik een man claim en zelfs hem manipuleer om met me gaan te trouwen.

Dat laatste leven is een karmisch les ten aanzien van de levens waarin ik een man was en vrouwen tot me nam. Nu echter dat laatste leven waarin ik leef, loopt mijn man boos en gekwetst weg omdat hij zich niet vrij meer voelt bij mij en verlaat mij. Ik blijf in pijn achter.

In dit leven nu 3e dimensie, herhaal ik stukjes uit dat andere leven waarin ik een vrouw was. Ik ben en weer aan het jagen maar nu achter de mannen aan en bovendien blijft de man steeds van mij weglopen als ik te dichtbij kom. In dit leven is dus mijn karmische les dat ik de rol van de vrouw pak en mij laat vangen in plaats van ga jagen. Ik kan dat niet zomaar stop zetten omdat het zeer diep in mijn systeem geworteld zit. En de reden dat het zo "diep" zit is omdat het in meerdere tijdlijnen nog steeds gaande is, daarom lukt het niet om het hier op te lossen tot nu toe.

Bovenstaande scenario is trouwens ook alleen maar ten inzage gekomen in een zielsreis, anders wist ik dat ook niet. Ik wilde weten waar dit gedrag vandaan kwam en heb mezelf daar totaal aan verloren.

Dus ik haal eerst die verloren delen terug die dat gevoel veroorzaken dat ik moet jagen, daarnaast pak ik dat andere deel van mij in dat leven waar ik perse wilde trouwen ook mee. Want omdat die energie nog niet is opgelost en in mijn systeem duidelijk naar voren komt ga ik mezelf helen op het wiel. Ik pak dit dilemma op elke dimensie waarin het zich afspeelt omdat elke dimensie en dit is toevallig ook nog eens een parralelle tijdlijn en dus nog sterker nu ook aanwezig. Ik kan die energie alleen maar keren door volledig erin te gaan zitten en het wiel op elke mogelijke dimensie te pakken waarin ik hierin mijn eigen kracht verloren ben en op die tijdlijnen waar ik die "fout" bleef maken om te jagen.

 

Dit dilemma zat heel diep in mij geworteld, maar als ik een week lang elke dag dit aanpak en die energie keer in deze dimensie en die parralelle tijdlijn, dan pas kan ik hier mijn gedrag volledig veranderen en dat is ook wat keihard aan doen ben. Doordat ik de energie "omkeer' van jagen naar "stilzitten", voelt het heel anders en valt de drang tot jagen gewoonweg helemaal weg, wat mij een aangenamer persoon maakt. En meer vrouwelijk ook eens, dus ik sla twee vliegen in een klap en heb het karma in een week tijd doorzien en ook opgelost zodat ik het hier en nu ook meteen zodanig kan uitvoeren. Hiermee veranderd mijn karma direct en mijn hele energie ook. En dus is mijn lineare tijdlijn 'vrij' en dus neutraal waardoor het voor mij niet meer mogelijk wordt dat nogmaals op die manier uit te voeren. Dus dan is de lineare tijd geheeld en de parralelle tijd.

 

Kortom je begrijpt dat je niet alle informatie gewoon maar 'uit de lucht kunt pikken'. Daarom zijn er zielsreizen mogelijk om antwoorden te halen en ook gelijk daarin de energie terug te brengen in oorspronkelijke neutrale staat. De wortel wordt vaak pas echt gevonden in andere levens en ook beginfases van karmische patronen. De oorsprong is niet altijd terug te vinden in het hier en nu, meestal helemaal niet. En het wordt vaak wel getriggerd en dan gaan we graven in het huidige verleden maar daar ligt vaak ook de oplossing niet, wel een deel van de huidige pijn.

De zielengeneratie van nu op aarde dient al haar karma op te schonen, liefde en vergeving zijn de bron van neutraliteit en de uitkomst na een goede ziel schoonmaak. De nieuwe tijd verlangt van alle zielen deze dimensies op te ruimen, omdat de nieuwe energie anders te zwaar wordt om in te leven. Dat is mede een reden waarom er soms mensen met bosjes lijken te sterven, deze mensen redden het niet nu om in deze tijd mee te stromen. Hun ziel dient nog andere lessen te leren en ze mogen het later nog eens proberen.

De nieuwe wereld draait om licht, positief karma. Daarom is het nu zo zwaar om te leven, de sterkste zielen die er zijn die zijn nu bewust op aarde gezet. Iedereen die zich heelt in deze tijd krijgt het straks makkelijker, maar dragen ook bij aan het collectief bewustzijn en maken het voor de volgende generatie veel makkelijker om karma's op te lossen. Hoe meer licht er op aarde is uiteindelijk, hoe meer mensen/zielen er voor dat licht zullen kiezen.

 

Wil je zien hoe jouw karma in elkaar zit? Kom eens een rondje medicijnwiel lopen, hierop worden vaak al veel karmische lessen zichtbaar en wordt er een effectief helingsproces in gang gezet in alle tijdlijnen en dimensies.

Ook wordt er wanneer nodig inzicht in het huidige leven gegeven met zielsreizen naar ons eigen karma en delen waarin we onszelf verloren hebben, het een kan niet zonder het ander. Ik kan door middel van inzicht geven in jouw vorige levens en huidige leven je alles helpen overzien.

 

 

Uitgebreid werk? ; www.tweelingzielenhealing.nl